Brugertilfredsheden med Statens Facility Management holder niveauet

11-11-2021

Brugertilfredsheden i bølge 1 af Statens Facility Management holder niveauet trods et turbulent år.

Mad

En spritny måling af brugertilfredsheden hos de 20.000 brugere i bølge 1 under Statens Facility Management viser en tilfredshed på 3,68 på en skala 1-5. Det er en lille fremgang fra målingen sidste år, som lå på 3,63. Årets resultat ligger på samme niveau, som før Bygningsstyrelsen overtog ansvaret og styringen af facility management-opgaven i 2019 med ISS som leverandør.

Resultatet er tilfredsstillende også set i lyset af de helt ekstraordinære forhold, corona-pandemien har betydet.

- Det har været et turbulent år. Corona har betydet både ned- og -oplukninger hos vores kunder, nye arbejdsgange for rengøring og helt nye måder at drive kantinerne på. I det lys er vi glade for, at vi holder tilfredshedsniveauet og endda har hævet det en smule, så vi nu ligger på samme niveau, som før vi overtog opgaven. Vi ser frem til at fortsætte den positive udvikling sammen med ISS, siger kontorchef i Bygningsstyrelsen Emil Blomqvist Lund.

Tilfredshedsundersøgelsen blandt brugerne gennemføres hvert år gennem kontraktperioden. Resultatet holdes op imod tilfredsheden før driftsstart (3,71).