Organisering

""

Implementeringen af Statens Facility Management løses i et samarbejde mellem Bygningsstyrelsen, Økonomistyrelsen, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen samt de berørte institutioner.

Bygningsstyrelsen har det overordnede ansvar for den samlede implementeringsopgave med at etablere den fællesstatslige facility managementløsning.

De omfattede institutioner deltager aktivt i etableringen.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har ansvaret for at understøtte de berørte institutioner i deres håndtering af de personalemæssige forhold via vejledning og rådgivning. Ligeledes vil Medarbejder- og Kompetencestyrelsen sikre dialogen med personaleorganisationerne på centralt niveau.

Bygningsstyrelsen bruger erfaringer fra bølge 1 og 2 aktivt i udrulningen af bølge 3.