Hvilke serviceydelser er omfattet?

""

Statens Facility Management omfatter nedenstående ydelser.

Rammesætning og koordinering: Bygningsstyrelsen varetager udbud og overordnede rammesætninger, leverandør- og kontraktstyring, igangsætning samt overordnet kommunikation til kunderne og koordinering mellem kunder og leverandører. 

Kantine: Kantine og mødeforplejning.

Renhold: Daglig rengøring og vinduespolering.

Intern service: Reception, gæstemodtagelse og omstilling, håndtering af post og pakker, håndtering, udlån og udlevering af effekter, opfyldning af kontorartikler mv.

Indvendig vedligehold: Dag-til-dag-vedligehold, mindre reparationer og flytninger.

Udendørsarealer: Vintertjeneste, pleje og renhold af udvendige arealer.

Vagt og sikkerhed: Vagtrunderinger, udrykninger, overvågning, adgangssystem og alarmanlæg.

Affaldshåndtering: Bortskaffelse af affald, håndtering af affald i forbindelse med den centrale opsamlingsplads.