Fase 2: Den tekniske rådgiver undersøger farmen

Inden nedrivningen kan gå i gang, skal den tekniske rådgiver undersøge farmen og udføre den lovpligtige miljøkortlægning.

Når Bygningsstyrelsen har gennemgået afgørelsen, vil minkavler blive indkaldt til et opstartsmøde på minkfarmen. 

Besøg af Bygningsstyrelsens tekniske rådgiver

Det er Bygningsstyrelsens tekniske rådgiver, der indkalder til opstartsmødet. Minkavler er velkommen til at invitere eventuelle rådgivere til at deltage i mødet.

Formålet med mødet er at besigtige de bygninger og anlæg, som minkavler har modtaget erstatning for. Den tekniske rådgiver skal i dialog med ejeren både danne sig et overblik over, hvad der skal fjernes og nedrives, og kortlægge blivende installationer for at minimere risikoen for skader, når nedrivningen går i gang.    

Den tekniske rådgiver skal bl.a. kortlægge el, afløb, dræn og andre tekniske installationer samt registrere, hvilke typer og mængder af byggeaffald der bliver fjernet under nedrivningen. Den tekniske rådgiver skal også i samarbejde med minkavleren afklare, hvor det er mest hensigtsmæssigt at stille affaldscontainere og skurvogne (byggeplads).

Det er også rådgiverens opgave at gennemføre de lovpligtige miljøkortlægninger og udarbejde den tilhørende rapport. Rådgiveren vil både fotoregistrere og tage stikprøver af veje, stier og bygninger på farmen.

Rapporten er også hjørnestenen, når nedrivningsentreprenørerne skal afgive tilbud på nedrivningen

Bygningsstyrelsen søger nedrivningstilladelse

Senest i løbet af fase 2 søger Bygningsstyrelsen nedrivningstilladelse ved kommunen. Nogle kommuner sender automatisk besked via digital post, når vi søger. Beskeden er kun til orientering. 

Fase 3: Indhentning af tilbud på nedrivning

I næste fase bruger Bygningsstyrelsen materialet fra den tekniske rådgiver, når vi indhenter tilbud på nedrivning. Ved behov kan der suppleres med besigtigelser.

Læs mere om processen med at indhente tilbud

Se Bygningsstyrelsens leverandører

Bygningsstyrelsen samarbejder med både tekniske rådgivere og nedrivningsspecialister. Få overblikket over firmaer i de forskellige områder.

Se hvem der er Bygningsstyrelsens leverandører