Totaløkonomi i offentligt byggeri

""

Få en introduktion til totaløkonomi, se det gældende lovgrundlag, find praktiske anvisninger og inspiration.

Brugen af totaløkonomi i offentligt byggeri skal sikre et bredt og langsigtet fokus på værdiskabelse ved, ud over anlægsudgiften, også at inkludere afledte udgifter til forsyning, drift, vedligehold og renhold m.v. i beslutninger om byggeriets udformning og anlægsøkonomi. Det skyldes, at disse afledte udgifter over tid i reglen er større end selve anlægsudgiften.

Det er et lovkrav, at statslige bygherrer skal foretage totaløkonomiske vurderinger. Fra 2013 gælder kravet også bygherrer i regioner og kommuner. Hovedformålet med lovkravet er at undgå incitamenter til at minimere anlægsudgifterne på bekostning af senere forhøjede driftsudgifter. Den offentlige bygherre skal i relevant omfang inddrage de lovbestemte totaløkonomiske vurderinger i beslutningsgrundlaget. Det sker ved valg mellem alternative løsningsforslag.

Nedenfor følger en oversigt over regelgrundlag, vejledninger og værktøjer, som kan benyttes i arbejdet med totaløkonomi.

Vi gør opmærksom på, at der i dokumenterne er nævnt 'Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen' og 'trafikstyrelsen.dk', der nu hedder 'Bolig- og Planstyrelsen' og 'bpst.dk'.

Praktiske anvisninger og værktøjer

Her finder du praktiske anvisninger til totaløkonomi for offentlige bygherrer, som bl.a. angiver nogle mere operationelle forslag til totaløkonomiske vurderinger og beregninger.

De praktiske anvisninger er suppleret med Bolig- og Planstyrelsens beregningsværktøj til totaløkonomi, LCCbyg.

De praktiske anvisninger og LCCbyg er frivilligt at anvende.

Praktiske anvisninger til totaløkonomi for offentlige bygherrer

Vejledninger til LCC på bygninger fra Bolig- og Planstyrelsen

 

Eksempler til inspiration

Her finder du konkrete eksempler på politik og vejledningsmateriale til inspiration.

Politik for Bygningsstyrelsens arbejde med totaløkonomi

Vejledning for Bygningsstyrelsens arbejde med totaløkonomi