Laboratorier

""

Læs om vores arbejde med et teknologisk løft af universiteternes laboratorier.

Bygningsstyrelsen gennemførte sammen med eksterne rådgivere i 2008-2009 en undersøgelse af tilstanden på samtlige universitetslaboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inkl. de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner.

Rapporten ”Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under huslejeordningen, inkl. Sektorforskningsinstitutioner” fra juli 2009 viste et behov for investeringer i et teknologisk løft såvel som i en generel modernisering, så universiteternes laboratorier kan leve op til moderne forskningsstandarder. Det samlede moderniseringsbehov for universiteternes laboratorielokaler blev opgjort til ca. 6 mia. kr.

Dette resulterede ultimo 2009 i en bred politisk aftale om tildeling af midler til universiteternes laboratoriefaciliteter. Bygningsstyrelsen iværksatte herefter et teknologisk løft af laboratorierne til moderne forskningsstandarder, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og BMS-anlæg (Building Management System) samt tilhørende styringssystemer. Samtidig igangsatte Bygningsstyrelsen en grundlæggende modernisering af universiteternes laboratorielokaler. Du kan se eksempler på de mange projekter under 'Projekter' i menuen.

Bygningsstyrelsen har udarbejdet en række basiskrav til henholdsvis laboratorieerstatningslokaler og genopretning af eksisterende laboratorielokaler for at understøtte det fælles kvalitetsniveau, som skal være gennemgående i Bygningsstyrelsens laboratoriebyggeri på landsplan. Nøgleordene her er funktionalitet, fleksibilitet og foranderlighed, og herunder energi, miljø, bæredygtighed og tilgængelighed.

I forbindelse med den seneste reform af den statslige huslejeordning, efteråret 2015, blev der sikret en model for løbende reinvesteringer i uddannelsesinstitutionernes særinstallationer så som laboratorier. Fra 2020 indføres der således et afskrivnings- og reinvesteringsniveau som sikrer, at særinstallationerne fornyes over en ca. 15 årig periode, hvilket betyder, at der fra 2020 vil være afsat ca. 400 mio. kr. årligt til reinvestering i eksisterende laboratorielokaler for derved at fastholde kvalitetsniveauet i laboratorierne.

Hvad betyder "indfusionerede sektorforskningsinstitutter"?

Samtidig med universitetsfusionerne i 2007, hvor 12 universiteter blev til 8, fusionerede Danmarks Tekniske Universitet med Forskningscenter Risø, Dansk Rumcenter, Danmarks Fødevareforskning og Danmarks Fiskeriundersøgelser.
Danmarks Miljøundersøgelser og Dansk Jordbrugsforskning blev en del af Aarhus Universitet. Statens Byggeforskningsinstitut blev en del af Aalborg Universitet, og Statens Institut for Folkesundhed fusionerede med Syddansk Universitet.