SDU, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Renovering Afsluttet Statsbyggeri Vidensbyggeri

Renovering af laboratorier på Syddansk Universitet Vestsiden , etape 4 og 5.

SDU Naturvidenskabelige Fakultet

Fakta

Bygherre Bygningsstyrelsen
Kunde Syddansk Universitet
Bruger Det Naturvidenskabelige Fakultet
Arkitekt Nøhr & Sigsgaard
Totalrådgiver Nøhr & Sigsgaard
Ingeniør Ingeniørgruppen Varde
Entreprenør Hansson & Knudsen og Brøndum
Budget 85,2 mio. kr.
Areal 6.750 m2
I brug 2019

 

Etape V4+V5 er den sidste etape af fem etaper af moderniseringen af laboratoriefaciliteterne på Det Naturvidenskabelige Fakultet (NAT) på Syddansk Universitet. Etape V4 vedrører Biologisk Institut (BIO) og Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (BMB), mens etape V5 vedrører Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (BMB).

Moderniseringen omfatter ombygning og nyindretning af forskningslaboratorier og tilhørende supportrum/birum med nyt fast laboratorieinventar, kontorer samt fællesarealer. Hertil kommer asbestsanering, renovering af tagbelægning og udskiftning af ovenlys.

Af hensyn til tidsplanen og for at få moderniseringerne hurtigere gennemført end tidligere planlagt, er det sammen med SDU i 2015 besluttet at lægge etape V4+V5 sammen til ét projekt.

De omfattede områder er beliggende i SDU’s eksisterende bygning 22 fra 1973 og bygning 37 fra 2005.

Ombygningsarealet udgør for bygning 22 ca. 2.750 m2 netto, samt ca. 1.700 m2 tagflade. For bygning 37 ca. 2.300 m2 netto. Der er ikke tagrenovering på bygning 37. V5 modernisering skal ske etagevis af hensyn til SDUs eliteforskningsenhed EUGENE.

I marts 2016 tiltrådte styregruppen på SDU, med tilslutning fra ledelsen på SDU, at der i projektet også etableres en varegård. Varegården skal bl.a. benyttes af Biologisk Institut til håndtering af felt- og laboratorieaktivitet, men også af Institut for Biokemi og Molekylær Biologi til deres transportbehov og skal tillige indeholde forsyninger i form af trykflaskedepot og flydende kvælstof til instituttern. Varegården er tillige en nødvendighed, da SDU's nuværende forsyningsmuligheder lukkes i ca. 2018 grundet kommunens letbaneprojekt på området. Varegården inkl. adgangsvej udgør ca. 1.250 m2.

Det er desuden besluttet også at færdigmodernisere de sidste arbejder på en tidligere etape, hvilket omhandler lokale Ø10-512-1 og energioptimering af stinkskabe i Ø10-601-1 og Ø10-602-1.

Kontakt

Marianne Willert

Center for Byggeri