Leverandører

Bygningsstyrelsen samarbejder med både tekniske rådgivere og nedrivningsspecialister.

Få overblikket over, hvilke firmaer der er Bygningsstyrelsens leverandør i de forskellige områder.

Teknisk rådgiver

Når Bygningsstyrelsen får overdraget en minkfarm, vil den tekniske rådgiver besøge farmen og lave de tekniske undersøgelser.

Miljoraadgivere på Bygningsstyrelsens rammeaftale

De tekniske rådgiverne kortlægger bl.a. farmen i forhold til byggematerialer, miljøfarlige stoffer, installationer med mere. Deres undersøgelser og kortlægning er hjørnestenen, når Bygningsstyrelsen skal indhente tilbud på nedrivningen ved nedrivningsentreprenørerne. 

Kortet viser, hvilke firmaer Bygningsstyrelsen har indgået rammeaftaler med i de forskellige dele af landet. Bemærk at grænserne i Jylland følger regionsgrænserne. 

Region Nord: Rambøll A/S

Region Midtjylland: Dansk Miljørådgivning A/S

Region Syddanmark samt øerne: NIRAS A/S

Læs mere om de tekniske undersøgelser

Nedrivningsentreprenorer på Bygningsstyrelsens rammeaftale

Nedrivningsentreprenører

Bygningsstyrelsen har indgået rammeaftaler med seks nedrivningsentreprenører, som står for den fysiske nedrivning af minkfarme. 

På grund af minkfarmenes geografiske spredning er nedrivningen af minkfarme opdelt i to separate rammeaftaler. Rammeaftale Vest dækker hele Jylland, mens Rammeaftale Øst dækker alt øst for Lillebælt.

Når den tekniske rådgiver har færdiggjort sin rapport, og nedrivningstilladelsen er modtaget, kan nedrivningsentreprenørerne byde på en pulje af farme.

Af samme grund kan Bygningsstyrelsen ikke på forhånd sige, hvilken nedrivningsentreprenør der får ansvaret for den enkelte farm. Entreprenøren har desuden lov til at benytte underleverandører.

Det er den vindende nedrivningsentreprenør, der fastlægger rækkefølgen af farme i puljen for at sikre den mest optimale brug af mandskab og maskiner. 

Nedrivningsentreprenører vest for Lillebælt: 

  • G. Tscherning A/S
  • J Jensen Nedrivning A/S
  • Kingo Karlsen A/S
  • P. Olesen & Sønner A/S
  • Søndergaard Nedrivning A/S
  • Titan Nedbrydning A/S

Nedrivningsentreprenører øst for Lillebælt: 

  • G. Tscherning A/S
  • Kingo Karlsen A/S
  • P. Olesen & Sønner A/S

Overblik over nedrivningsprocessen

Nedrivningsprocessen er som udgangspunkt opdelt i tre faser, der dækker over tekniske undersøgelser på farmen, indhentning af tilladelser og priser og selve nedrivningen. 

Læs om processen, og hvad der sker i de forskellige faser.

Praktiske oplysninger

Her kan du læse mere om Bygningsstyrelsens krav til nedrivningsprocessen. Det gælder f.eks. arbejdstider, varsling af besøg, orientering af naboer med mere.

Læs mere om det praktiske