Udlejning

Bygningsstyrelsen er statens største ejendomsvirksomhed, og vi tilpasser hurtigt og effektivt statens arbejdspladser til nye behov.

Bygningsstyrelsens Center for Udlejning samler kompetencer inden for ejendomsadministration, porteføljestyring og lokaleløsninger. Bygningsstyrelsen administrerer en portefølje på ca. 4,4 mio. m2. Porteføljen består af både statsejendomme og privatejede lejemål og er overordnet opdelt i to overordnede kategorier: Universitetsejendomme til de danske universiteter og kontorejendomme til centraladministration, politi og domstole i hele landet.

Sammen med resten af Bygningsstyrelsen leverer Center for Udlejning rådgivning, viden og konkrete løsninger på kundernes lokalebehov. Det sker med fokus på arealoptimerede og fleksible lokaleløsninger, som er energieffektive og økonomisk rentable. Formålet er at sikre, at statsinstitutionerne til hver en tid har lokaler, som understøtter deres organisation, opgaveløsning og arbejdsformer bedst muligt.

Bygningsstyrelsen forvalter ca. 30 pct. af statens ejendomsportefølje og foretager løbende analyser og vurderinger i forhold til leje, renovering samt køb og salg af ejendomme.

Center for Udlejning er opdelt i seks teams: Kunderådgivning, Porteføljeudvikling og Analyse, Private Lejemål, Ejendomsjura, Kontraktadministration samt Centerstyring.