Udlejning

Bygningsstyrelsen er statens største ejendomsvirksomhed og løser vores kunders lokalebehov ved at skaffe lokaler i enten statsejede ejendomme eller i privatejede ejendomme.

Når en kunde står med et ændret lokalebehov på grund af fx organisationsændringer eller udvidet optag på universiteterne, kontakter de Bygningsstyrelsen. Kunden og Bygningsstyrelsen afdækker kundens behov for at finde den løsning, som bedst muligt imødekommer kundens behov og statens samlede interesser på kort og lang sigt.

For at opfylde kundens behov, har vi forskellige muligheder:

  • Udvide, reducere, ombygge eller modernisere det eksisterende lejemål
  • Finde nye lokaler i statsejendomme
  • Finde nye lokaler i privatejede lejemål
  • Bygge nyt
  • Købe en ejendom.

Bygningsstyrelsen vil oftest nå frem til flere forskellige løsningsmodeller, som styrelsen analyserer og udarbejder business cases på. På baggrund af business cases og Bygningsstyrelsens anbefalinger, træffer kunden en endelig beslutning om deres valg af løsning.

Universitetskunderne kan, i modsætning til centraladministrationen, politi og domstole, selv indgå lejeaftaler i privatejede ejendomme.

Kunderejsen

Kunderejsen, som er afbilledet på billedet ovenfor, skildrer de veje, som Bygningsstyrelsen kan gå sammen med vores kunder for at opfylde et lokalebehov.

Kunderejsen er tænkt som et dialogværktøj, som Bygningsstyrelsen tager med til kundemøder for at formidle processerne og forventningsafstemme omkring roller og ansvar gennem de forskellige faser.

Flytning af statslige institutioner

Regeringen offentliggjorde først den 1. oktober 2015 og senere den 17. januar 2018 planerne 'Bedre Balance I' og Bedre Balance II' for flytning af statslige institutioner ud i landet. Det er Bygningsstyrelsens opgave at sørge for de konkrete lokaliseringer af en stor del af institutionerne og de i alt næsten 8.000 arbejdspladser. Bygningsstyrelsen arbejder for at sikre så god en proces om flytningerne som muligt gennem et tæt samarbejde med de pågældende institutioner.

Læs mere om det omfattende arbejde med at flytte de statslige institutioner her.

Rådgivning

Bygningsstyrelsen tilbyder rådgivning til vores kunder på en række centrale områder. Det drejer sig fx om rådgivning i forbindelse med optimering af lokaleomkostninger, samlokalisering, knudepunkter, energioptimering, kontorindretning og læringsmiljøer samt udvikling af campusområder.

Privatejede lejemål

Bygningsstyrelsens ydelser til kunder i privatejede lejemål omfatter aktiviteter i forbindelse med indgåelse af aftale om lejemålet, den løbende administration og rådgivning samt ved fraflytning af lejemålet. Bygningsstyrelsen varetager vores kundes interesser overfor udlejer i forhandlingssituationer, fx i forbindelse med regulering af huslejen, og vi har gode erfaringer med at forhandle lejekontraktvilkår, der bl.a. sikrer gunstige opsigelsesperioder, bindingsperioder og vedligeholdelsesforpligtelser. Vi holder løbende øje med vores kundes rettigheder og pligter i forhold til udlejer, vi kvalitetssikrer regnskaber, og vi bistår kunden ved større tekniske og driftsmæssige problemer.

Statsinstitutioner, som bor til leje i privatejede lejemål, indgår i tilknytning til lejekontrakten en såkaldt ”brugeraftale” med Bygningsstyrelsen. Vilkårene i brugeraftalen mellem Bygningsstyrelsen og den statslige bruger af lejemålet svarer til vilkårene i lejekontrakten mellem Bygningsstyrelsen og den private udlejer. Bygningsstyrelsen administrerer herefter lejekontrakten på statens vegne og er kontraktpart i forhold til den private udlejer.