Til dig som nabo

Som nabo vil du også i nogle tilfælde blive påvirket af nedrivningen. Her kan du læse mere om, hvad du kan forvente, og hvem du skal kontakte ved spørgsmål eller problemer.

Langt fra alle naboer vil mærke noget til nedrivningen af de nærliggende minkfarme. Men hvis dine bygninger ligger tæt på farmen, eller I måske deler tilkørselsforhold, kan du også blive påvirket af nedrivningsprocessen.

Herunder deler vi svarene på de vigtigste spørgsmål, og du er altid velkommen til at kontakte os på .

Du kan finde flere praktiske oplysninger om nedrivningen her.

Får jeg besked om, hvornår I går i gang?

Ja, I vil i det omfang det skønnes nødvendigt få besked direkte fra den nedrivningsentreprenør, der står for nedrivningen af minkfarmen, hvornår nedrivningen går i gang.

Hvad er arbejdstiderne?

På baggrund af gældende lovgivning har Bygningsstyrelsen stillet som krav, at arbejde tidligst må begynde kl. 7 og slutte senest kl. 18. Arbejdet vil foregå mandag til fredag, undtagen på officielle helligdage.

Hvor meget kommer det til at larme?

Det afhænger meget af de anlæg, som der skal fjernes på den enkelte minkfarm. Bygningsstyrelsen har dog stillet som krav, at leverandørerne skal vælge det værktøj, der giver færrest gener for beboere og ansatte i forhold til støj, vibrationer, støv og emissioner.

Min nabo siger, at der bliver anlagt en byggeplads. Kommer det til at påvirke mig?

I udgangspunktet bør du ikke mærke noget til anlæggelsen af byggepladsen. Byggepladsen består primært af affaldscontainere og skure til mandskab og faciliteter, og som udgangspunkt vil byggepladsen blive lagt på minkfarmens grund.

Jeg har en fælles tilkørselsvej med minkfarmen. Hvad betyder nedrivningen for det?

Du vil naturligvis opleve øget trafik på jeres fælles vej inden for normal arbejdstid.

Min nabos minkfarm har asbesttag. Skal jeg være bekymret?

Bygningsstyrelsen samarbejder med en række nedrivningsspecialister, der er uddannede i at håndtere asbest og andre miljøfarlige stoffer. De har derfor specialuddannet mandskab, værnemidler og i visse tilfælde også særlige maskiner, der sikrer miljø og arbejdsmiljø bedst muligt. Du skal derfor ikke være bekymret for håndteringen af farlige stoffer i forbindelse med nedrivningen.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til de praktiske forhold under nedrivningen?

Det er Bygningsstyrelsen, der er bygherre, og det er derfor altid os, som du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til nedrivningen. Du kan kontakte os på . Angiv venligst adressen på den minkfarm, som du er nabo til, samt udførlige kontaktoplysninger på dig selv, herunder både mail og det telefonnummer, som vi lettest kan træffe dig på.

Du er også velkommen til at kontakte os via formularen herunder.

Kontakt Bygningsstyrelsen om nedrivning af minkfarme

Adresse inkl. postnummer og by

Felter med (*) skal udfyldes