Byggeri

Bygningsstyrelsen er statens største bygherre.

Som statens største bygherre er Bygningsstyrelsen dermed en del af byggeprojektet fra indgåelse af aftale med rådgiver, over udarbejdelse af projektforslag, der senere bliver til forprojekt og hovedprojekt, til gennemførelse af udbud, projektledelse og aflevering.

I vores arbejde for at tilbyde vores kunder omkostningseffektive løsninger, har vi et stort fokus på kvalitetssikring igennem hele projektets levetid. Det gør vi blandt andet ved at arbejde med en stærk bygherreorganisation, der består af alle kompetencer omkring et projekt indenfor fx økonomi, planlægning og udførelse.

Vi arbejder også på kvalitetssikring af projekterne gennem systematisk vurdering af projektets kompleksitet og af projektmaterialet, der bliver grundigt gransket for svagheder, så disse kan rettes til, inden byggeriet begynder. Fx sidder vores specialenhed og udfører såkaldte digitale kollisionstests, som kan afsløre fejl i rørføring og ventilationsskakter for at nævne et eksempel.

Om- og tilbygning

Der er oftest behov for om- eller tilbygninger i forbindelse med, at en kunde skal flytte i nye lokaler, men det kan også være i en situation, hvor kunden fx ønsker storrumskontorer frem for mindre kontorer.

Hvis om- eller tilbygningen bliver finansieret via huslejen, er Bygningsstyrelsen, som bygningsejer, bygherre. Hvis om- eller tilbygningen bliver finansieret af kunden selv, tilbyder Bygningsstyrelsen at bistå kunden for at aflaste i arbejdet forbundet med styring af projektet og dermed frigøre ressourcer i organisationen til kundens kerneopgaver. Skellet mellem finansieringen er defineret i regelsættet vedrørende statens ejendomsadministration.

Om- og tilbygninger i privatejede lejemål er et anliggende mellem den private udlejer og brugeren. Bygningsstyrelsen bistår kunden med at forhandle med udlejer omkring finansieringen. Derudover følger Bygningsstyrelsen opbygningsprocessen og deltager i styregruppemøder med udlejer og lejerrådgiver.

Nybyggeri

Vi udfører nybyggeri i form af et statsbyggeri eller et OPP-projekt.

Fra at vi sammen med kunden kommer frem til, at nybyggeri er den bedste løsning, til at byggeriet er færdigt, går der oftest flere år. Nybyggeri er derfor ikke kun løsningen på et behov, kunden står med nu og her, men er også en investering, som tjener kundens og statens interesser fremadrettet.

Kunst i statens bygninger

Bygningsstyrelsen står hvert år for gennemførelse af mange spændende kunstprojekter i tilknytning til vores byggevirksomhed. Det skyldes, at der med udgangspunkt i 'kunstcirkulæret' er krav om, at der afsættes midler til kunst i alle større statslige byggesager.  

Kunsten kan være med til at understrege en virksomheds eller institutions identitet og give en ekstra dimension i hverdagen til de mennesker, der færdes på stedet. Kunstprojekterne udføres fortrinsvis som bygningsintegreret kunst, hvilket vil sige, at kunsten bliver skabt til stedet og indgår i samspil med arkitekturen.

Kunst og dekoration har gennem tiden været en væsentlig del af arkitekturen, men i de sidste årtier er det traditionelle kunstbegreb blevet udfordret, så det ikke bare omfatter maleri og skulptur, men også digital kunst som videoinstallationer og lys- og lydkunst.