Risikostyring

""
Foto: C.F. Møller

Risikostyring er et af en række initiativer, som Bygningsstyrelsen har iværksat med henblik på at styrke projektgennemførelsen af statens byggeprojekter.

Gennemførelse af byggeprojekter er forbundet med et stort antal risici, der såfremt de indtræffer, kan få indflydelse på projektets økonomi, tid eller kvalitet. Bygningsstyrelsen udfører systematisk risikostyring på byggeprojekter over 15 mio. kr. for at kortlægge, foregribe og økonomisere projektets risici. Målet er at øge budgetsikkerheden ved at arbejde konsistent med risikostyring på tværs af projektporteføljen.

Risikostyring er en integreret del af projektledelsesopgaven på de enkelte byggeprojekter, der støttes af den centrale risikostyringsfunktion. I praksis arbejder risikostyringsfunktionen med udvikling, implementering og drift af standardiserede risikostyringsprocesser og -værktøjer på de enkelte projekter og på tværs af den samlede projektportefølje.

Risikostyring på byggeprojekter

Et formaliseret koncept ligger til grund for en gennemgående og struktureret praksis for risikostyring på alle typer byggeprojekter igennem byggeriets faser. Ved brug af konceptet kvalificeres og kvantificeres projektets økonomiske reserve til håndtering af uforudsete hændelser.

En essentiel del af konceptet er gennemførelse af risikoworkshops, der faciliteres af risikostyringsfunktionen. Risikoworkshops afholdes ved faseskift eller ved større ændringer i projektet. Omfanget af risikoworkshops afhænger af projektets størrelse, kompleksitet og politiske bevågenhed.

På risikoworkshops samles både eksterne parter samt repræsentanter fra styrelsens interne projektorganisation for i fællesskab at kortlægge og drøfte projektets risici. Det betyder, at risici identificeres på tværs af fagligheder og erfaringer, hvilket giver en bred afdækning af projektets risikoprofil. Desuden giver formatet parterne mulighed for at opnå en fælles forståelse for projektets risici, deres betydning for projektet og de mulige tiltag, der kan gennemføres for at minimere risici.

Erfaringer deles på tværs af projekter

Som en af Danmarks største offentlige bygherrer har Bygningsstyrelsen en omfangsrig og forskelligartet projektportefølje. En vigtig del af risikostyringsfunktionens arbejde er at opsamle, bearbejde og videreføre erfaringer om projektrisici fra de enkelte projekter på tværs af porteføljen.

Risikostyringen kvalificeres løbende gennem aktiv inddragelse af de erfaringer, der tilegnes i byggeprojekterne. Erfaringsopsamlingen er bl.a. grundlag for vidensdeling omkring typiske risici på projekterne.

Kontakt

Mads Ole Aaris

Center for Byggeri, Planlægning og risikostyring

Se også

Et andet fokus i Bygningsstyrelsens arbejde med at styrke projektgennemførelsen er kvalitetssikring.

Læs om vores arbejde med kvalitetssikring