Ledige erhvervslejemål

Her kan du læse om Bygningsstyrelsens udlejning af ledige erhvervslejemål til ikke-statslige lejere.

Ledige lejemål

  • Parkeringspladser i gården til Adelgade 11-13: plads nr. 11, 24, 25, 26, 27, 37 og 40. Den årlige leje er i alt kr. 25.320 kr. ekskl. moms pr. plads.

Hvis du ønsker at se et ledigt lejemål, kan du udfylde nedenstående formular.

Fremvisning eller udleje af lejemål

Vælg lejemål *

Felter med (*) skal udfyldes

Bygningsstyrelsen træffer beslutning om valg af ny lejer ud fra en samlet vurdering af blandt andet lejers egnethed og påtænkte anvendelse af lejemålet.

Inden kontraktindgåelse forbeholder Bygningsstyrelsen sig retten til at stoppe udlejningen eller genudbyde lejemålet.

Lejevilkår

  • Bygningsstyrelsen udlejer ledige lejemål på markedsvilkår og til markedsleje.
  • Erhvervslejekontrakter tidsbegrænses til maksimalt 5 års varighed. Uanset tidsbegrænsningen kan lejemålet opsiges med 6 måneders opsigelse fra lejers side og 12 måneders opsigelse fra Bygningsstyrelsens side. Lejekontrakter om parkeringspladser kan dog gensidigt opsiges af lejer og Bygningsstyrelsen med 1 måneds varsel.
  • Der stilles krav om kontant depositum fra lejer svarende til 6 måneders leje.
  • Lejer forventes selv at forestå istandsættelse og evt. ombygning.
  • Lejers påtænkte anvendelse af lejemålet skal være foreneligt med øvrige statslige lejeres brug af ejendommen og Bygningsstyrelsens rolle som statslig udlejer.
  • Bygningsstyrelsens standardlejekontrakt for henholdsvis erhvervslejemål og parkering finder anvendelse.
  • Bygningsstyrelsen forbeholder sig retten til at udleje ledige lejemål til statslige lejere.

Boliger

Bygningsstyrelsen ejer 7 klublejligheder, 15 lejligheder samt tre kajpladser i Wilders Kanal. Ventelisten er så lang, at det ikke er sandsynligt, at nye boligsøgende kan få tildelt et lejemål, og derfor er ventelisten lukket. Åbnes ventelisten igen, vil det blive annonceret her på hjemmesiden. Det er ikke muligt at ansøge om boliger via kontaktformularen.

Eventuelle henvendelser vedr. udlejning af boliger fra nye boligsøgende vil ikke blive besvaret.