IKT

Her finder du information om Bygningsstyrelsens tilgang til digitaliseringen af byggeriet.

Bygningsstyrelsen blev ved regeringsskiftet i 2011 ressortmyndighed for IKT-bekendtgørelsen under Lov om offentlig byggevirksomhed. IKT-bekendtgørelsen har siden 2007 været én af hjørnestenene i Det Digitale Byggeri.

I forlængelse af Folketingets vedtagelse af Lov om offentlig byggevirksomhed i juli 2011 har Bygningsstyrelsen i samarbejde med By, Bolig og Landdistriktsministeriet udbredt IKT-bekendtgørelsen til også at omfatte kommunalt, regionalt og alment byggeri, således at alt offentligt byggeri nu er omfattet af ensartede regler inden for området. Dette skulle gerne give et større volumen for øget produktivitet, kvalitet og innovation til gavn for det samlede byggeri.

IKT-bekendtgørelserne danner grundlag for de offentlige bygherrers krav til deres leverandører med hensyn til brugen af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i forbindelse med offentlige byggeprojekter. Formålet er at øge produktiviteten i det offentlige byggeri og den efterfølgende drift, og løfte IKT-anvendelsen i den danske byggesektor generelt gennem høje og ensartede krav fra offentlig side over for byggeriets leverandører.

Hvad er BIM?

Building Information Modeling defineres som en modelleringsteknologi og dens tilknyttede processer til at producere, kommunikere og analysere digitale bygningsmodeller. ("BIM Handbook", Eastman et al., 2007)

Erfaringer

Bygningsstyrelsen har gjort sig en række praktiske erfaringer siden 2007, hvor den første IKT-bekendtgørelse trådte i kraft.

Først og fremmest kan det konstateres, at kravstillelsen faktisk har forandret den danske byggebranche. Projektering med digitale bygningsmodeller er blevet hverdag for mange rådgivere og udførende. Det er endnu småt med dokumentationen af effekterne, men det, at de store entreprenører nu satser målrettet på digitalisering og BIM, peger på, at der er penge at hente.

Bygningsstyrelsens praktiske erfaringer viser, at anvendelse af digitale bygningsmodeller giver bedre koordinerede projekter, når der foregår en effektiv digital kvalitetssikring og opfølgning på projektet. Bedre data til drift er både en mulighed og en udfordring for hele branchen, og Bygningsstyrelsen vil i de kommende år sætte fokus på dette område.

Sidst men ikke mindst er åbne standarder en forudsætning for at kunne anvende data, nu og fremover.