IKT-bekendtgørelsen

De krav, der udgør hovedelementet i Det Digitale Byggeri, defineres og reguleres gennem Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i offentligt byggeri, nr. 118 af 06-02-2013 og Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri, nr. 119 af 07-02-2013 og deres tilhørende vejledninger. Bekendtgørelserne er også kendt under synonymet ”IKT-bekendtgørelserne”. Det fremgår af bekendtgørelserne og de tilhørende vejledninger, hvem der er omfattet af kravene.

De digitale bygherrekrav omfatter en række krav, fordelt indenfor følgende områder:

 • IKT-koordinering
 • Håndtering af digitale byggeobjekter
 • Digital kommunikation og projektweb
 • Anvendelse af digitale, objektbaserede bygningsmodeller i forbindelse med projektkonkurrencer, projektering og udførelse
 • Digitalt udbud og tilbud, herunder udbud med mængder
 • Digital leverance ved byggeriets aflevering
 • Digital mangelinformation.

Virksomheder, som ønsker at byde på statslige, kommunale, regionale eller almene byggeopgaver over visse beløbsgrænser, skal leve op til disse krav.

IKT-bekendtgørelsen

Du kan læse den fulde IKT-bekendtgørelse på Retsinformations hjemmeside.

Læs IKT-bekendtgørelsen

Læs vejledning til IKT-bekendtgørelsen

Kvalitetssikring af projektmaterialer

Siden oprettelsen af et internt kvalitetssikringsteam i 2016 har Bygningsstyrelsen bl.a. gransket de digitale leverancer i rådgivernes projektmateriale. Det vil sige, at teamet udfører konsistenskontrol af bygningsmodeller, som bl.a. omfatter:

 • Systematisk og tværfaglig kollisionskontrol
 • Systematisk og tværfaglig kontrol af krav til bygningsdelenes tolerancer vedr. service og vedligehold
 • Tværfaglig kontrol af de krævede egenskaber i IFC-modeller
 • Tværfaglig kontrol af klassifikation og identifikation af bygningsdele.

Indblikket i projektmaterialernes kvalitet giver Bygningsstyrelsen værdifuld viden, der indarbejdes i de projektspecifikke IKT-specifikationer. Kravene heri præciseres løbende og vi lægger vægt på, at rådgivere og entreprenører skal kende formålet med de digitale leverancer.