Generelt om IKT-specifikationer

IKT-bekendtgørelserne omfatter ikke krav til, hvordan bygherre skal stille kravene overfor byggeriets parter. Bygherre skal derfor selv omdanne bekendtgørelsens krav til værdiskabende bygherrekrav. Det gøres i aftalerne med de projekterende og udførende.

Rådgiveraftalernes ydelsesbeskrivelser eller entreprisekontrakternes byggesagsbeskrivelser skal derfor suppleres med såkaldte IKT-specifikationer, der angiver krav til ydelsernes metoder, processer og standarder.

Det anbefales, at specifikationerne gøres projektspecifikke, hvor der kan tages hensyn til behov i det enkelte projekt. Bygherre kan enten vælge at udarbejde IKT-specifikationerne selv eller købe ydelsen hos en ekstern part. F.eks. kan den mindre erfarne bygherre udarbejde IKT-specifikationerne i samarbejde med totalrådgiver efter aftaleindgåelse.

Vigtigst af alt er at bygherre, med eller uden rådgiverens hjælp, vurderer egne behov for metoder og proces vedrørende IKT. Denne vurdering skal ske tidligst muligt i et projekts forløb.

Det anbefales, at bygherre anvender branchens paradigmer og anvisning for IKT-specifikationer, der blandt andet indeholder forslag til prædefinerede krav, som henvender sig til mindre erfarne bygherrer og generelt bidrager til ensartede og genkendelige specifikationer.

Et godt sted at starte er at anvende Molios paradigmer og anvisning for IKT-specifikationer. Aktuel version for IKT-specifikation er A102 – IKT-specifikationer. Molio opdaterer jævnligt specifikationer og anvisning i henhold til branchens behov.

IKT-specifikationer

IKT-specifikationerne har et 1:1 forhold til IKT-ydelserne i ydelsesbeskrivelserne, og giver mulighed for at præcisere de valgte IKT-ydelser i rådgiveraftalen.