EAN, fakturering og CVR

Praktisk information om EAN-numre, fakturering og CVR-nummer.

Faktura

Fakturaer til Bygningsstyrelsen skal sendes elektronisk. Her finder du vejledning til, hvilket EAN nummer, du skal bruge, og et link til at sende din faktura.

Vores rådgivere kan logge på IndFak - statens faktureringssystem - og håndtere fakturaer vedrørende byggesager.

EAN-numre

Statslige kontorejendomme - Ejendomsdrift og byggesager

EAN nr.: 5798009814227

Arbejde eller vedligehold udført på f.eks. politistationer, domhuse, i styrelser og ministerier. Byggesager på disse ejendomme.

Universitets- og forskningsejendomme - Ejendomsdrift og byggesager

EAN nr.: 5798000432888

Arbejde eller vedligehold udført på f.eks. universiteter og andre højere læreanstalter. Byggesager på disse ejendomme.

Huslejeopkrævning for privatejede lejemål samt øvrige fakturaer

EAN nr.: 5798009814234

Opkrævning af husleje og driftsudgifter fra private udlejningsvirksomheder, fakturaer vedr. kurser, konferencer, transport, overnatning, forplejning. Alle udgifter, der ikke direkte kan henføres til arbejde udført på en bestemt ejendom.

Bygningsstyrelsens CVR-nummer

58182516