Whistleblowerordning

Her finder du Bygningsstyrelsens whistleblowerordning.

Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Bygningsstyrelsen. Ordningen er henvendt til leverandører til Bygningsstyrelsen, entreprenører eller andre, der arbejder for Bygningsstyrelsen samt medarbejdere internt i Bygningsstyrelsen.

Du kan indmelde:

  • Økonomisk kriminalitet: Bedrageri, underslæb, dokumentfalsk, regnskabsmæssig manipulation.
  • Selskabsledelse: Bestikkelse, konkurrenceforvridning, uetiske donationer, uetisk adfærd etc.
  • Miljø: Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet.
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed: Overtrædelse af arbejdsmiljøforhold og brud på arbejdssikkerheden.
  • Andet: Grov chikane, herunder af seksuel karakter, brud på love og internt fastsatte regler