Hvad laver Bygningsstyrelsen?

Kalvebod Brygge, kontorknudepunkt
Bygningsstyrelsens kontor i København, foto Niels Nygaard, Arkitema

Bygningsstyrelsen er statens største ejendomsvirksomhed, bygherre og leverandør af statslige arbejdspladser. Bygningsstyrelsen er opdelt i tre kerneforretninger.

Byggeri

Vi leverer nybyggeri til statens kunder, kvalitetssikrer projekteringsmateriale og gennemfører udbud af nye byggeprojekter.

Facility Management

Vi leverer serviceydelser til de statslige institutioner og står for bygningsdrift, energioptimering og vedligehold.

Udlejning

Vi køber og udlejer ejendomme effektivt. Lejerne sikres konkurrencedygtige løsninger og staten lave omkostninger.

Nedrivning

Det er Bygningsstyrelsen, der har fået opgaven med at nedrive og bortskaffe minkerhvervets produktionsanlæg.