Bygningsstyrelsens bæredygtighedsbegreb

Bygningsstyrelsen har som en af landets største ejendomsvirksomheder en unik position til at bidrage til den grønne omstilling. Derfor er det en af vores helt centrale målsætninger at levere bæredygtige, attraktive statslige arbejdspladser.

Bygningsstyrelsen arbejder med et bredt bæredygtighedsbegreb, der dækker over sociale, økonomiske og miljømæssige faktorer, som skal sikre en udvikling, der opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder i fare (jf. Brundtland-rapporten 1987). Danmark skal ifølge Klimaloven (2020) reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990, og derfor har Bygningsstyrelsen ekstra fokus på at reducere CO2-udledningen og klimabelastningen fra vores aktiviteter.

Sammenfatning af Bygningsstyrelsens bæredygtighedsstrategi

Hent sammenfatning af Bygningsstyrelsens bæredygtighedsstrategi

Styrelsen har udvalgt disse fem af FN's 17 Verdensmål, hvor styrelsen særligt kan gøre en forskel:

Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel

Bygningsstyrelsen bidrager til daglig sundhed og trivsel med gode kontorfaciliteter, hvor statslige medarbejdere og ansatte og studerende ved universiteterne har deres dagligdag i omgivelser, der leverer op til krav om bl.a. sundt indeklima.

Verdensmål - Ligestilling mellem kønnene

Bygningsstyrelsen arbejder for større ligestilling internt i Bygninigsstyrelsen og i branchen generelt. Sidstnævnte gør vi bl.a. sammen med leverandør på den strategiske rammeaftale Hoffmann. Læs Bygningsstyrelsens politik for diversitet, ligestilling og inklusion.

Verdensmål - Bæredygtig energi

Bygningsstyrelsen arbejder med bæredygtig energi i styrelsens energiteam, som bl.a. opsætter solceller, der generer energi til de bygninger, de sidder på.

Verdensmål - Ansvarlig forbrug og produktion

Bygningsstyrelsen efterlever Charteret for godt og grønt indkøb, som sikrer at styrelsens indkøb har lavere CO2-aftryk og er af høj kvalitet, så de holder længere. 

Verdensmål - Klimaindsats

Bygningsstyrelsen arbejder for et lavere CO2-udslip fra alle vores aktiviteter. Det spænder bredt fra bl.a. energirenoveringer, optimerede kontorarealer, som giver et lavere energiforbrug til mere bæredygtigt byggeri og fokus på madspild i kantinerne.