Bygningsstyrelsens kunder er statslige institutioner såsom ministerier, styrelser, domstole, politi og universiteter. Bygningsstyrelsen ønsker at bidrage til de politiske målsætninger om en grøn og bæredygtig udvikling ved – i samarbejde med styrelsens kunder og leverandører – at gøre statens arbejdspladser mere bæredygtige.

Da Bygningsstyrelsens kunder betaler for de ejendoms- og lokaleløsninger, som Bygningsstyrelsen leverer, herunder eventuelle bæredygtighedstiltag, er det afgørende, at kunderne bakker op om styrelsens vision om bæredygtige arbejdspladser. Derfor har Bygningsstyrelsen overordnet tre roller:

  • Vi afprøver og er showcase på bæredygtige intiativer
  • Vi inspirerer, rådgiver og udfordrer kunder om bæredygtige valg
  • Vi laver datadrevne analyser, som former den fremtidige bæredygtighedsindsats

Læs mere om hvert aspekt nedenfor.

Bygningsstyrelsen som bæredygtig showcase

Bygningsstyrelsen ønsker som statslig ejendomsadministrator, serviceleverandør og bygherre at rådgive og inspirere vores kunder. På mange områder kan Bygningsstyrelsen endda selv gå forrest og dermed agere showcase og rådgive ud fra egne erfaringer.

Bygningsstyrelsen inspirerer og rådgiver om bæredygtige løsninger

Som udgangspunkt har Bygningsstyrelsens kunder, de statslige institutioner, frihed til selv at vælge lejemål ud fra egne funktionsbehov og prioritering af egen driftsbevilling. Dette indebærer, at det, med mindre der foreligger en fællesstatslig politik på området, i udgangspunktet er den enkelte institution, der fastsætter krav til lejemålet på væsentlige parametre som beliggenhed, areal, omkostningsniveau, samt øvrige forhold som fx krav til bæredygtighed.

Data og analyse former den fremtidige bæredygtighedsindsats

For at Bygningsstyrelsen kan rådgive og inspirere de statslige kunder, kræver det, at Bygningsstyrelsens forretningsområder varetages datadrevet og transparent. Kun med konkrete data er det muligt at kvalificere, hvor der er behov for at sætte ind med bæredygtighedsinitiativer og efterfølgende at evaluere, om igangsatte initiativer virker.