Bæredygtig rådgivning og inspiration

Som udgangspunkt har Bygningsstyrelsens kunder, de statslige institutioner, frihed til selv at vælge lejemål ud fra egne funktionsbehov og prioritering af egen driftsbevilling. Dette indebærer, at det, med mindre der foreligger en fællesstatslig politik på området, i udgangspunktet er den enkelte institution, der fastsætter krav til lejemålet på væsentlige parametre som beliggenhed, areal, omkostningsniveau, samt øvrige forhold som fx krav til bæredygtighed.

Bygningsstyrelsen ønsker at inspirere og udfordre vores kunder til bæredygtige løsningsmuligheder inden for byggeri, arealforbrug og drift – men det er i sidste ende op til kunden selv at beslutte, hvorvidt de ønsker at betale evt. meromkostninger relateret til bæredygtige tiltag.

Bygningsstyrelsen arbejder på at kunne tilbyde flere standardløsninger og på den måde få niveauet for bæredygtighed hævet fx ved politisk besluttede krav til arealnormer og specifikke krav til bæredygtighed til leverandører.