5. Vi stiller skrappe klima- og miljøkrav til leverandørerne af serviceydelser til de statslige arbejdspladser

Væltet spand med kompost

Statens Facility Management (SFM) blev politisk besluttet i 2017. Løsningen betyder, at en stor del af statens serviceopgaver (FM) samles hos Bygningsstyrelsen. Løsningen sættes i drift tre bølger på baggrund af tre forskellige EU-udbud. Bølge 1 blev sat i drift den 1. oktober 2019. Bølge 2 blev sat i drift den 1. maj 2022. Udrulningen af den tredje og sidste bølge blev sat i udbud i november 2022 og forventes sat i drift i 2024.

Bygningsstyrelsen har i udbuddet af bølge 2 for alvor bragt den grønne agenda ind i driften af statens arbejdspladser. Der er fremsat målbare klima- og miljøkrav på tværs af aftalens serviceområder, der sikrer en grøn og bæredygtig udvikling i FM-driften, som er uddybet i de nedenstående afsnit.

Vi har i Bygningsstyrelsen prioriteret, at den 7-årige kontraktperiode med serviceleverandøren ikke blot er en driftsperiode, men også en grøn udviklingsperiode. Vores kontrakter sikrer den løbende udvikling gennem en øremærket udviklingspulje, der direkte driver den bæredygtige udvikling i driftsperioden. Udviklingspuljen udmøntes i 10 årlige grønne udviklingsinitiativer. Klimavenlig kost er en højaktuel dagsorden, der oplever en stigende bevågenhed både fra politisk og blandt forbrugerne. Bygningsstyrelsen bidrager til at skubbe denne udvikling ved at fastlægge målbare og klare reduktionsmål for kantinedriftens emissionsaftryk samt madspildsmængder. Med bølge 2 stiller Bygningsstyrelsen bl.a. krav til, at serviceudbyderen fremlægger CO2-regnskab for anvendte fødevarer i kantinerne, 60 pct. økologi i kantinerne samt svanemærket rengøring.

Transportområdet er et bredt indsatsområde, der berører hele kontraktdriften. Bygningsstyrelsen har derfor fremsat ambitiøse målsætninger, der medvirker til at vores facility management-leverandører skal omlægge størstedelen af den kontraktrelaterede kørsel til emissionsfri. De ambitiøse målsætninger bidrager til at flytte både leverandører, underleverandører og serviceområderne generelt hen imod en grønnere flådesammensætning, der afhjælper de politiske ambitioner om en grønnere transportsektor.