6. Vi arbejder med forebyggelsesindsatser, der skal sikre godt arbejdsmiljø og diversitet

Træklodser med smiley

Bygningsstyrelsen er som bygherre og arbejdsgiver ansvarlig for at sikre et godt arbejdsmiljø, ikke kun for de medarbejdere, der er ansat i styrelsen, men også for dem, der arbejder på Bygningsstyrelsens byggepladser.

Arbejdsmiljø dækker bl.a. over forebyggelse af ulykker. Bygningsstyrelsen lægger vægt på forebyggelsesindsatser og på, at der tidligt i projektet tages stilling til arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed på grundlag af indsigt og viden og at forebyggelsesindsatsen også sikres gennem effektive planlægnings- og beslutningsprocesser. 

Bygningsstyrelsen er forpligtet til at sikre, at de entreprenører og leverandører, der arbejder for styrelsen sørger for ordentlige løn- og arbejdsvilkår for deres ansatte. Det gælder bl.a. særlige ydelser, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri. Kontraktholdende rådgiver eller entreprenør har kædeansvar for overholdelse af arbejdsklausulen. Benyttes der fagentreprenører eller underrådgivere, påhviler det rådgiver eller entreprnør at sikre, at ovennævnte krav overholdes. Sker det ikke, skal de ansatte kompenseres fuldt ud. På anmodning fra Bygningsstyrelsen er kontraktholder forpligtet til at dokumentere, at ovenstående krav er overholdt. Bygningsstyrelsen har ret til at inddrage den statslige kontrolenhed og relevante fagforeninger ved vurderingen af, om medarbejdere har de arbejdsvilkår, de er berettiget til efter arbejdsklausulen.

Bygningsstyrelsen samarbejder ligeledes med vores strategiske rammeaftaleholdere om at gennemgå og afdække eventuelle barriere og forhindringer for en øget grad af ligestilling og diversitet på styrelsens byggepladser. Bygningsstyrelsen udarbejder og implementerer på den baggrund bygherrekrav på relevante projekter til entreprenører mv., der kan øge trivslen og sikre lige adgang for alle på styrelsens byggepladser.