Vi reducerer areal- og energiforbruget ved at etablere areal- og energieffektive kontorarealer

Bygningsstyrelsens kontor

For at reducere energiforbruget for fra statslige institutioner arbejder Bygningsstyrelsen på at optimere statens kontorarealerne. Det gøres fx ved at etablere kontorknudepunkter, hvor flere institutioner samles i samme bygning. Ofte flytter institutionerne fra lejemål med højt energiforbrug til moderne areal- og energieffektive lokaler.                                                                           

Arealforbruget har betydning for såvel statens samlede omkostninger til ejendomsdrift og husleje som for det statslige ressource- og energiforbrug. Jo flere lejebærende arealer, des dyrere er en ejendom at drifte, og des mere energi kræves der til opvarmning, ventilation og belysning.

Bygningsstyrelsen har de senere år etableret en række kontorknudepunkter i hele landet og samlet flere institutioner, som i forvejen var lokaliseret i den pågældende by på samme adresse. Gennemsnittet for Bygningsstyrelsens statslige kunders arealforbrug er i dag ca. 29,6 m2 /medarbejder. I de nye knudepunkter forventes det gennemsnitlige arealforbrug at være mindre end 20 m2 /medarbejder, og ofte i praksis endnu lavere. Dette er muligt, fordi institutionerne deles om en række fællesfaciliteter, fx kantine, mødecenter og reception, men også fordi bygningerne er designet specifikt til kontorarbejdspladser. Bygningerne er fleksibelt indrettet, og de tekniske installationer dimensioneres, så der efterfølgende kan etableres flere arbejdspladser, hvis der opstår et ønske herom.

Etablering af kontorknudepunktet "Woodhub" i Odense

I forlængelse af den daværende regerings tiltag om Lokaletilpasningen i København, Aarhus og Odense (2018) blev det besluttet, at der skulle opføres et kontorknudepunkt ved Lerchesgade 35 i Odense. Knudepunktet skal samle otte statslige institutioner, som i forvejen var lokaliseret i Odense, i én flerbrugerejendom frem for individuelle domicilejendomme.

De statslige institutioner bliver ved knudepunktets færdiggørelse i 2024 samlet på 31.000 m² kontorareal. Da institutionernes samlede areal ved projektets godkendelse var på ca. 41.000 m², er der en arealbesparelse på ca. 10.000 m². Institutionernes nuværende lejemål er ældre energiineffektive ejendomme, der har energimærker, der ligger mellem 'E' og 'B'. Det nye knudepunkt opføres i energimærke 'A2020'

Beregninger viser, at kombinationen af arealreduktioner og en mere energieffektiv bygning indebærer, at institutionernes samlede energiforbrug reduceres med op til 75 pct.