Kunst i bygninger

Kunstværk af Milena Bonifacini i gulvet på Copenhagen Plant Science Centre, KU. Gulvets bølgende stribemønster danner et organisk ornament.
Copenhagen Plant Science Centre, Københavns Universitet, Kunstner Milena-Bonifacini, foto Erling Lykke Jeppsen

Bygningsstyrelsen er en væsentlig bestiller og indehaver af bygningsintegrerede kunstværker. Kunsten i bygningerne skaber værdi og bidrager til Bygningsstyrelsens arbejde med at skabe de rigtige rammer for vores kunder, således at brugernes daglige trivsel højnes.

Kunst skaber unikke rammer og giver særlige oplevelser

En stor del af Bygningsstyrelsens bygninger og ejendomme rummer kunstneriske udsmykninger, der giver et betydningsfuldt bidrag til arkitekturen og kundernes daglige trivsel, eksempelvis som gulv- og vægudsmykning eller skulpturer udformet med udgangspunkt i bygningen og/eller landskabet. Fælles for de kunstneriske udsmykninger er, at de er skabt specifikt til stedet og oftest er bygningsintegrerede.

Bygningsstyrelsens arbejde med at bestille og opføre bygningsintegreret kunst involverer mange parter, der har forskellige indgange til og perspektiver på kunstneriske udsmykninger. Sammen arbejder vi for at sikre den højeste faglighed og kvalitet.

Kunsten opleves på daglig basis af de mennesker, der færdes i bygningen. Derfor inddrages bygningens brugere og institutionens virke tænkes ind, når rammerne for det specifikke kunstprojekt udvikles. Bygningsstyrelsen har mange forskellige typer af kunder og bygninger, hvilket afspejles i den mangfoldighed af kunstneriske udsmykninger, der er realiseret i styrelsens regi.

Kunsten kan skabe værdi for kunden og brugerne af bygningen på flere måder. Bl.a. kan kunstværker være med til at skabe identitet og samhørighed samt bidrage til et godt arbejdsmiljø for brugerne af bygningen. Kunsten kan også blive en reference, som huskes, og et samlingssted, der ansporer til refleksion.

Hvordan forvalter Bygningsstyrelsen kunsten?

Bygningsstyrelsens arbejde med at bestille og opføre kunst involverer mange parter, der har forskellige indgange til og perspektiver på kunsten. Sammen arbejder vi for at sikre faglighed og høj kvalitet. Bygningsstyrelsen har derfor udgivet publikationen Kunst i Bygninger, der beskriver, hvordan vi forvalter kunsten.

Publikationen viser et bredt udsnit af muligheder for, hvordan kunst kan optræde i bygninger, samt hvilken konkret værdi, den kan skabe for Bygningsstyrelsens kunder, bygningens brugere og borgere generelt. Desuden kan man blive klogere på, hvordan kunsten kan integreres i bygningen, samt hvordan en kunstsag forløber.

Publikationen Kunst i Bygninger og de tilhørende film er udarbejdet i samarbejde med KØS Museum for kunst i det offentlige rum.

VIDEO: Hør om udførelsen af Milena Bonifacinis værk på Copenhagen Plant Science Centre til Københavns Universitet.