Q&A

Kunst på Syddansk Universitet, Campus Kolding, af kunstner Tobias Rehberger. Mønster af tynde lysstof i røde og hvide farver på en væg af trælameller med to markante røde døre.
Syddansk Universitet, Campus Kolding, kunstner Tobias Rehberger, foto Hasse Glyng

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Bygningsstyrelsens arbejde med kunst.

Alle er velkomne til at henvende sig om kunsten i Bygningsstyrelsens bygninger.

Bygningsstyrelsen er som statslig bygherre forpligtet af cirkulæret om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri. De generelle rammer for kunstprojekter i Bygningsstyrelsen kan kort beskrives med følgende henvisninger:

For at sikre, at kunstværkerne er offentligt tilgængelige, bestræber Bygningsstyrelsen sig på, at den kunstneriske udsmykning fortrinsvis findes i bygninger, hvortil offentligheden har adgang, eller i bygninger, der anvendes af et betydeligt antal ansatte. Det gælder særligt værkerne på universiteterne, der udgør den langt største del af Bygningsstyrelsens kunst. Ydermere udvælges kunstens placering i bygningerne også på baggrund af, at kunsten skal kunne opleves af flest mulige brugere, eksempelvis i en kantine, trappeopgang eller indgangsparti.

Kunsten findes ude hos Bygningsstyrelsens kunder i hele landet og kan opleves fysisk ved besøg på bl.a. landets universiteter, politistationer og skattecentre.

Bygningsstyrelsen arbejder for at gøre kunsten let tilgængelig og synlig for kunder, brugere og borgere. I Statens Kunstfonds online database www.vores.kunst.dk finder du mange af Bygningsstyrelsens værker under fanen Inspiration, hvor værkerne ligger under sit eget tema kaldet 'Bygningsstyrelsens værker'.

I forbindelse med et byggeprojekt nedsættes et kunstudvalg, hvori der som minimum er deltagelse fra Bygningsstyrelsen og vores kunde samt en kunstfaglig rådgiver fra Statens Kunstfond. Statens Kunstfonds kunstfaglige rådgiver leverer forslag til egnede kunstnere, som Kunstudvalget herefter drøfter med henblik på, hvilken type kunst der er bedst egnet til byggeprojektet, og det sker på baggrund af arkitektur, bygningens brug, byggeriets tidsplan, økonomi og organisering samt med hensyn til, at kunsten er offentlig tilgængelig.