Praktiske oplysninger

Bygningsstyrelsen har stillet en række krav til de leverandører, som bliver en del af nedrivningsprocessen.

Planlægning og varsling

Vi har bedt leverandørerne om at lægge tidspunkterne for de fysiske besøg på minkfarmen, så de så vidt muligt tager hensyn til ejer, dog inden for normal arbejdstid.  

 

Alle tilknyttede skal bære synligt ID

Det er et krav fra Bygningsstyrelsen, at alle tilknyttede personer til nedrivningen på den enkelte minkfarm skal bære synligt ID, når de færdes på grunden, så det er let at se, hvem de repræsenterer, og hvad deres rolle er. 

 

Fotodokumentation af dine minkanlæg eller driftsmateriel

Bygningsstyrelsen stiller krav om dokumentation af nedrivningsprocessen til alle eksterne leverandører. Det betyder, at den tekniske rådgiver og entreprenøren skal fotodokumentere bygninger og anlæg, der er omfattet af nedrivningen. Der skal tages fotos både inden opstarten og undervejs i deres arbejde. 

Er der ejendele, som minkejer eller beboere ikke ønsker skal fremgå af fotos, bør de placeres ude af syne. 

 

Entreprenørens brug og udgifter til vand, kloak mv.

Bygningsstyrelsen har aftalt, at entreprenøren selv afholder udgifter til deres forbrug af f.eks. el og vand. Entreprenøren står selv for dialogen med forsyningsselskaber, herunder afregning, opkobling etc.

 

Arbejdstider samt støv, skidt og støj

Bygningsstyrelsen har stillet som krav, at arbejde tidligst må begynde kl. 7 og slutte senest kl. 18. Arbejdet vil foregå mandag til fredag, undtagen på officielle helligdage.

Derudover er det et krav, at leverandørerne skal vælge det værktøj, der giver færrest gener for beboere og ansatte i forhold til støj, vibrationer, støv og emissioner.

 

Genbrug og genanvendelse

Bygningsstyrelsen har stillet som krav, at så meget som mulig fra nedrivningen enten genbruges eller genanvendes.

Gensidig hjælp til processen

Vi har samlet en række gode råd og informationer, som sikrer det bedst mulige forløb for minkavlerne og leverandørerne undervejs, og når nedrivningsprocessen er ovre.

Læs vores gode råd

Se Bygningsstyrelsens leverandører

Bygningsstyrelsen samarbejder med både tekniske rådgivere og nedrivningsspecialister. Få overblikket over firmaer i de forskellige områder.

Se hvem der er Bygningsstyrelsens leverandører