Ladestandere ved statens bygninger

Elbil lader

Bygningsstyrelsen er ifølge Ladestanderbekendtgørelsen forpligtet til opsætte én ladestander ved statsejede bygninger med mere end 20 parkeringspladser.

Etableringen udrulles i fire koncessionsudbud fordelt over de fire landsdele: 1) Nord- og Midtjylland, 2) Midt- og Sønderjylland samt Fyn, 3) Nordsjælland og Hovedstaden samt 4) Sydsjælland og Bornholm.

Vinderen af koncessionsudbuddet får retten og forpligtigelsen til at opsætte og drive ladestandere ved de omfattede bygninger i den givne landsdel.

Ladestanderoperatørerne afholder udgifter i forbindelse med etablering, anlæg, drift og vedligehold, herunder til det nødvendige entreprise- og elarbejde i forbindelse med etablering af ladestanderne. Brugerne af ladestanderne betaler selv for den strøm, de bruger, og afregner direkte med operatøren.

Koncessionsaftalerne omfatter ladestandere til medarbejdere og besøgende samt eventuel øvrig offentlighed.

Udrulningen forventes færdigetableret i løbet af 2024.