Nedrivningsprocessen er delt op i tre faser

Det er en kompleks opgave at fjerne minkhaller og tilhørende produktionsanlæg, og der skal overholdes en række regler om arbejdsmiljø og miljø under arbejdet.

Nedrivningsprocessen er som udgangspunkt opdelt i tre faser. Der kan være afvigelser i den konkrete sag. 

Du kan læse mere om hver fase herunder. 

Bidrage til nedrivningen?

Du kan som minkavler tilmelde dig ressourcepuljen, hvis du ønsker at bidrage til nedrivningsprocessen. 

Bygningsstyrelsen vil herefter formidle kontakt mellem nedrivningsentreprenørerne og dig. 

Læs mere om ressourcepuljen

Stor minkhal i stål

Fase 1: Planlægning og undersøgelser

Bygningsstyrelsen kortlægger nedrivningsopgavens omfang og kompleksitet på den enkelte minkfarm bl.a. ved at gennemføre de lovpligtige miljøkortlægninger.

Læs mere om opstartsfasen og de lovpligtige tekniske undersøgelser

Stor minkhal med traekonstruktion

Fase 2: Tilladelser og prissætning

Der skal søges nedrivningstilladelse til hver enkel minkfarm. En del minkfarme ligger tæt på beskyttede kultur- eller naturværdier, hvor nedrivning kræver særlige tilladelser. 

Læs mere om, hvordan vi forbereder nedrivningen, mens tilladelserne er i proces

Stor staalhal til mink

Fase 3: Nedrivningen går i gang

Når alle relevante tilladelser er indhentet, kan nedrivningen gå i gang. Nedrivningsentreprenøren udarbejder en tidsplan og orienterer eventuelle naboer.

Læs mere om det praktiske forløb under selve nedrivningen

Gode råd til processen

Vi har samlet en række gode råd, som sikrer det bedst mulige forløb for minkavlerne og leverandørerne undervejs, og når nedrivnings-processen er ovre. 

Læs vores gode råd

Praktiske oplysninger

Her kan du læse mere om Bygningsstyrelsens krav til nedrivningsprocessen. Det gælder f.eks. arbejdstider, varsling af besøg, orientering af naboer og meget mere. 

Læs mere om det praktiske

Leverandører

Bygningsstyrelsen samarbejder med både tekniske rådgivere og nedrivningsspecialister. Få overblikket over firmaer i de forskellige områder.

Se hvem der er Bygningsstyrelsens leverandører

Kontakt os

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål om nedrivning af din farm her på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os. 

Læs mere om, hvem du skal kontakte

Tak til cand.agro. Jesper Clausen og Kopenhagen Fur for lån af fotos.