Performancetest

Bygningsstyrelsen udvikler og implementerer performancetest-metoden, der gennem præcise verifikationer, bedre projektstyring og økonomiske incitamenter sikrer, at kunderne får et byggeri, hvor installationerne performer fra dag et.

Det er en væsentlig udfordring for Bygningsstyrelsen og andre bygherrer, at de færdige byggeprojekter ofte afviger fra bygherrens krav og ønsker ift. kvalitet. Bl.a. at energiforbruget i bygningen ofte overstiger det forudsatte. Det kan medføre store gener for vores kunder, der oplever en bygning, der ikke fungerer, og et indeklima, der ikke har den kvalitet, der er forudsat.

Bygningsstyrelsen arbejder strategisk på at imødegå dette problem. Det sker bl.a. ved at udvikle og indføre performancetest-metoden, som kobler betaling til leveret kvalitet og funktion. I praksis foregår det via verifikationer, som gennemføres under byggeriernes udførelse, dvs. før bygningerne afleveres. Udviklingen af metoderne for verifikation gør det muligt at adskille bygningernes tekniske og energimæssige performance fra brugernes indflydelse.  

Verifikationen sker ved milepæle i udførelsesperioden, og verifikationerne er hurtige at gennemføre, hvis byggeriet er klar. En godkendt verifikation betyder, at en procentdel af entreprisesummen kan udbetales. Erfaringerne med implementeringen af metoden i en række byggerier viser, at der er store udfordringer med at opnå, at byggerierne er klar til verifikationerne.

Verifikationerne betyder ikke, at der indføres flere krav end dem, der allerede er stillet. Det nye er, at Bygningsstyrelsen udvikler og implementerer en systematisk metode for, hvornår og hvordan kravene verificeres, samt kobler verifikationer til betalinger.

Løbende udvikling og implementering

Udviklingen af performancetesten sker via en trinvis implementering, hvor erfaringerne fra implementeringen danner grundlag for udvikling. Tekniske specialister hos vores bygherrerådgivere samt universiteternes tekniske driftorganisationer bidrager med en stor indsats i specielt slutfaserne og med stor ekspertise inden for drift af installationer.

Bygningsstyrelsen har mange igangværende byggerier, der bredt repræsenterer typer af byggerier i forskellige faser. På den måde bliver performancetest-metoden - enten dele af den eller i sit hele - med det samme afprøvet i de forskellige faser, som et byggeprojekt gennemgår. I takt med at vi får praktiske erfaringer med de forskellige processer, opdaterer vi dels metoderne for verifikation, og dels måden vi styrer byggerierne på.

Find metoder for verifikation i menuen til venstre. Læs mere om hvordan koblingen mellem verifikationer og styring af byggeri håndteres under 'Planlægning, udbud og styring' i menuen til venstre. Udviklingsprocesserne spænder over en stor kompleksitet, og arbejdet er inspireret af innovationsmetoder. Læs mere om udviklingsprocessen under 'Om performancetesten' til højre.

Bygningsstyrelsen ønsker at medvirke til øget værdiskabelse i byggeprocesserne i dialog med branchen. Se udvalgte cases og Best practice eksempler i menuen til venstre.

Funktionsafprøvning i bygningsreglementet fra 1. juli 2017

Bygningsstyrelsens erfaringer med performancetesten er indarbejdet som et krav om funktionsafprøvning af tekniske anlæg i bygningsreglementet fra den 1. juli 2017.

Bygningsstyrelsen har samtidig bidraget til en ny vejledning om funktionsafprøvning, som du bl.a. kan se i kapitel 22 på bygningsreglementet.dk.