Bygningsstyrelsens metode for performancetest

Bygningsstyrelsen udvikler og implementerer performancetest-metoden, hvor byggesagernes parter sammen afprøver, om bygningerne fungerer korrekt, inden de afleveres.

Vi har indført metoden for performancetest, fordi vi vil være sikre på, at byggerierne fungerer som de skal, inden de afleveres. Et af formålene er at adskille bygningernes performance fra brugernes brug af bygningerne. Med "performance" forstår vi en række målbare kvaliteter, som kan testes uafhængigt af om bygningen er taget i brug, for eksempel om styringssystemerne fungerer, om bygningen bruger mere energi end forudsat og om indeklimaet lever op til de krav, der er stillet.

Metoden har to elementer:

  • Teknik. Det vil sige, hvordan vi i praksis tester bygningerne, inden de afleveres, og gennemfører prøvedrift efter aflevering.
  • Proces. Det vil sige, hvordan vi definerer rollerne og integrerer de tekniske test med vores projektledelse.

Metoden er integreret i vores projektmodel. Metoden er udviklet og implementeret ud fra et grundlæggende princip om, at vi arbejder inden for rammerne af AB-systemet uden tilføjelser eller præciseringer.

Her på siden kan du læse mere og downloade materiale og eksempler. Vi opdaterer løbende metoden baseret på de erfaringer, vi gør via porteføljen af projekter. Vores portefølje består af mange forskellige projekter med hensyn til blandt andet størrelse, kompleksitet, udbudsformer, entrepriseformer og tildelingsformer.

Performancetest blev introduceret i 2013 i forbindelse med byggeriet af bygning 44 til SDU. Den første version var en testbaseret afleveringsprotokol med 13 parametre, som skulle bestå praktiske test som forudsætning for aflevering. Det er omtrent de samme parametre, vi arbejder med i dag, men erfaringer har vist, at vi skal opdele processerne i 5 milepæle for at sikre bedst mulig sandsynlighed for, at test består første gang og inden aflevering.