Testparadigmer. Performancetestens 5 milepæle

De 5 milepæle blev indført med testparadigmerne, da de blev opdateret i 2019. I forbindelse med opdateringen i 2023 har vi undersøgt erfaringerne fra mange projekter og kommet frem til, at disse 5 milepæle er universelle. Det vil sige, at de bruges uanset om projekterne er store eller små, komplicerede eller simple. Opdateringen i 2023 er gennemført ud fra et grundlæggende præmis om at styrke definitionerne, forudsætningerne, kravene og metoderne på en måde, som er konsistent med de 5 milepæle.

Opdateringen har flere formål:

  • At fastlægge roller, ydelser og ansvar for de forskellige parter, der er involveret.
  • At sætte et ens format på alle performancetest.
  • At skabe entydighed og klarhed ved at indholdet genformuleres.
  • At opnå en forenkling, som betyder, at det fremover ikke er nødvendigt med projektspecifikke tilpasninger inden der indgås kontrakter.
  • At opnå en entydighed, sådan at det fremover ikke er nødvendigt eller muligt at redigere i dokumenterne i forbindelse med udførelsen af performancetestene. Det betyder, at det kun er dokumentationen, som udfyldes, ikke de enkelte metoder, forudsætninger, acceptkriterier osv.

Når ovenstående er opnået, vil det give nogle fordele i forhold til styringen af processerne i udførelse:

  • Roller for hver part skal ikke drøftes i hvert projekt.
  • Projektspecifikke varianter begrænses.
  • Fokus i styringen kan gradvist over tid rettes mod kvaliteten i entreprenørernes og tilsynets ydelser.

Arbejdet med opdateringer af de vigtigste performancetest er afsluttet primo november 2023, hvorefter de kan tilgås her på siden. Der sker således ingen ændring i forhold til, hvordan man tilgår Bygningsstyrelsens gældende performancetestparadigmer.

Forbindelse til igangværende indsatser

Opdateringen har vist et behov for at styrke performancetestenes forudsætningsfelter, som er dokumentation for udført kvalitetssikring. 

De opdaterede performancetest vil desuden være udgangspunktet for arbejdet i SUF med henblik på at beskrive projektledernes rolle i forbindelse med performancetest.