Tidligere versioner. Perioden fra august 2019 til november 2023

Her tilgås testparadigmer, der er gældende for projekter udbudt i perioden august 2019 og frem til november 2023.

1: Forsyninger

Download dokument

Milepæl 1: Forsyninger aktive

2: Mekanisk og elektrisk komplet

3: Proces, stand-alone, brandtekniske installationer og hydraulisk balance

4: Systemvirkningsgrader og reguleringsevne

5: Prøvedrift

Download dokument

Milepæl 5: Prøvedrift