Tekniske kravspecifikationer

Formålet med Bygningsstyrelsens 'Tekniske Kravspecifikationer' er at ensrette og samle de specifikke krav, der er til tekniske anlæg hos BYGST. Kravspecifikationen er ment som en guide, således at rådgivere, entreprenører og leverandører hurtigt og entydigt kan få svar på tekniske spørgsmål i relation til projektering og udførelse.

De tekniske krav skal anvendes i alle byggesager, hvor den stedlige driftsorganisation ikke selv har udarbejdet specifikke kravspecifikationer. Det skal bemærkes, at en del styrelser og institutioner kan have specifikke krav til enkelte bygningsdele f.eks. bestykning af arbejdsstationer, IT generelt og serverrum. Disse krav skal altid efterspørges og skal som udgangspunkt følges forud for krav i BYGST's Tekniske Kravspecifikationer.

Kravspecifikationen er gældende for nybygninger, ombygning og renovering af kontorbygninger men kan også benyttes til andre typer af bygninger f.eks. laboratorier, undervisningsbygninger mv.

Kontakt

John Bantz Johansen

BMS/CTS
Center for Facility Management

Kontakt

Frederikke Gludsted

Center for Byggeri