4: Energieffektivitet, indeklima og klimaskærm samt laboratorie og procesinstallationer

Ved denne milepæl testes de mest komplekse og tværfaglige sammenhænge i bygningerne. Formålet er at give en stikprøvekontrol af, om de projekterede og udførte anlæg i praksis har en energieffektivitet, der svarer til de krav, der er stillet.

Performancetest ved milepæl 4 undergår en større redigering som følge af opdateringen af milepæl 2 - mekanisk og elektrisk komplet. En del af indholdet i test ved milepæl 4 har overlap til mekanisk og elektrisk komplet, og derfor genformuleres alle tests i milepæl 4 grundlæggende, således at der ikke optræder gentagelser fra milepæl 2 under milepæl 4. Vi forventer, at disse redigeringer afsluttes løbende i løbet af 2024. Indtil test under milepæl 4 er opdateret, skal de tidligere versioner af test benyttes. De findes her.

Ved disse tests under milepæl 4, er der mange forudsætninger, som skal være opfyldt, men de er også afgørende. For det bygningens brugere oplever, er netop om indeklimaet er godt, og om det forbrug af energi som bygningen reelt bruger er så lavt som de teoretiske beregninger viser, at det skal være. De praktiske erfaringer fra mange byggerier viser, at test ved 4 kan beståes, hvis test ved de forangående milepæle er klaret først. De mest komplicerede byggerier kan have en række særlige procesinstallationer, laboratorier osv, og specifikke test af dem ligger under milepæl 4. Her skal man være klar over, at selv det mest komplicerede procesanlæg skal være mekanisk og elektrisk komplet (milepæl 2), indreguleret og integreret med CTS (milepæl 3), inden man starter test ved milepæl 4.  

 

Milepæl 4: A Installationer - Energieffektivitet

4A1. Ventilation. Kontrol af energieffektivitet

Skema for dokumentation af udført performancetest

 

4A2. Varme. Kontrol af energieffektivitet (under udarbejdelse)

4A3. Køl. Kontrol af energieffektivitet (under udarbejdelse)

4A4. Varmt brugsvand. Kontrol af energieffektivitet (under udarbejdelse)

4A5. Elevatorer. Kontrol af energieffektivitet (under udarbejdelse)

Milepæl 4: B Indeklima og energieffektivitet

4B1. Bygningsakustik. Kontrolmåling (under udarbejdelse)

4B2. Termisk komfort. Kontrol af parametre (under udarbejdelse)

4B3. Belysningsanlæg. Kontrol af kvalitet og energieffektivitet (under udarbejdelse)

Milepæl 4: C Klimaskærm - Energieffektivitet

4C1. Klimaskærmen. Tæthed (under udarbejdelse)

4C2. Klimaskærmen. Kuldebroer og linjetab (under udarbejdelse)

Milepæl 4: D Laboratorie

4D1. Integration af CTS og selvstændig automatik i laboratorier (under udarbejdelse)

4D2. Styring af luft i laboratorier (under udarbejdelse)

4D3. Alarmfunktioner i laboratorier (under udarbejdelse)

 

Milepæl 4: E Procesinstallationer

4E1. Generatoranlæg (under udarbejdelse)

4E2. UPS - No Break anlæg (under udarbejdelse)

4E3. Luftarter (under udarbejdelse)

4E4. Blødgjort vand (under udarbejdelse)

4E5. Osmosevand (under udarbejdelse)

4E6. Trykluft (under udarbejdelse)