3: Brandsikkerhed, indregulering og CTS-integration

Milepæl 3 har 3 underområder. Fælles for dem er, at det er en forudsætning at milepæl 2 er afsluttet, og afslutningen af milepæl 3 er en forudsætning for at gennemføre milepæl 4.

Milepæl 3: A Brandsikkerhed

Dette område er nyt og forventes udgivet medio 2024.

3A1. Brandsikkerhed, Brandlukninger, spjæld og brandplaner (under udarbejdelse)

Ofte stillede spørgsmål

Molios basisbeskrivelse for bygningsautomation afsnit 3.6.11.3 beskriver 9 underpunkter for funktionsafprøvning. Denne performancetest benytter de samme begreber, men er ikke det samme, idet entreprenørens ydelse er at udføre den komplette funktionsafprøvning, herunder at dokumentere resultatet, mens denne performancetest er en stikprøvekontrol som udføres sammen med Bygherres repræsentant.

I bygningsreglementet blev der i 2017 indført krav om, at der skal foretages test af, om nogle af bygningsreglementets krav er opfyldt i praksis, bl.a. afprøvninger af bygningsautomatik og test af SEL-værdier for ventilationsanlæg. Der er ikke sammenhæng mellem denne performancetest og bygningsreglementets krav om funktionsafprøvning.