Typiske projekteringssvigt

""

Bygningsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over de mest typiske fejl og mangler i byggesagers projektmateriale. Den seneste liste er lavet på baggrund af en gennemgang af ca. 100 sæt projektmaterialer, og er fra maj 2018. Den første liste blev udsendt i foråret 2017.

Bygningsstyrelsens erfaring er, at kvaliteten af projektmateriale til store og små byggesager ofte ikke er tilstrækkelig til at opføre byggerierne i den forventede kvalitet og til den forventede tid og økonomi.

Bygningsstyrelsens kvalitetssikringsteam har på baggrund af gennemgang af ca. 100 sæt projektmateriale udarbejdet listen Typiske Projekteringssvigt, som indeholder de betydeligste fejl og mangler i projektmaterialer.

Fejl og mangler i projektmaterialet betyder problemer i udførelsen, det forsinker og fordyrer byggerierne, og det giver problemer med bygningernes funktion efter ibrugtagning.

Listen er tænkt som et dialogredskab, som synliggør og eksemplificerer de udfordringer, Bygningsstyrelsen har som bygherre med at få leveret projektmateriale i tilstrækkelig kvalitet.