Helhedsorienteret byggeri

""
SDU Kolding. Foto: Jens Lindhe

Kataloget "Helhedsorienteret byggeri" giver indblik i, hvordan Bygningsstyrelsen arbejder med helhedsorienteret byggeri. Kataloget skal give inspiration til konkrete tiltag på konkrete projekter.

Bygningsstyrelsen tager aktiv stilling til helhedsorienteret byggeri. "Helhedsorienteret byggeri" er et katalog med en eksempelsamling på, hvordan styrelsen arbejder med helhedsorienteret byggeri. Samtidig præsenteres en holdningstilkendegivelse, hvor rammerne sættes for, hvordan Bygningsstyrelsen går til det helhedsorienterede byggeri.

Helhedsorienteret byggeri indebærer, at der tænkes hele vejen rundt om byggeriet – både når byggeriet forberedes, når der opføres nyt, og når der renoveres. Der arbejdes med de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter ved bygningerne.

Det nye katalog giver bl.a. indblik i, hvordan Bygningsstyrelsen arbejder med forskellige fokusområder inden for helhedsorienteret byggeri, og det skal således give inspiration til konkrete tiltag på konkrete projekter. Der er ikke to byggerier eller to ejendomme, der er ens. Derfor vil løsninger altid blive skabt i dialog med kunderne ud fra deres konkrete situation og behov.