Organisation

""

Bygningsstyrelsen er en del af Transportministeriet. Bygningsstyrelsen blev dannet med regeringsdannelsen den 3. oktober 2011 ved en sammenlægning af dele af Slots- og Ejendomsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Bygningsstyrelsens direktion består af direktør Rasmus Brandt Lassen, vicedirektør Signe Primdal Lyndrup, og vicedirektør Mette Balling Lisby.

 

Mission

Vi er statens ejendomsvirksomhed på universitets- og kontorområdet, og vi skal derfor levere mere effektivt og professionelt, end hvis kunderne selv havde ansvaret

Vision - overordnede pejlemærker

Vi leverer attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser

Vi reducerer statens omkostninger til arbejdspladser

Vi reducerer klimabelastningen fra statens arbejdspladser

Vi opretholder værdien af statens bygningsaktiver

Vi tilpasser hurtigt og effektivt statens arbejdspladser til nye behov

Vi overholder gældende regler og politikker for statslig virksomhed

Vi forvalter Bygningsstyrelsens økonomi ansvarligt, effektivt og transparent

 

Kerneforretningsområder

Stærk bygherrefunktion

Integreret facility management

Optimeret ejendomsportefølje