Center for Udlejning

I Center for Udlejning er styrelsens kompetencer indenfor en effektiv service til kunderne og en omkostningseffektiv ejendomsadministration for staten samlet. Centeret er kundernes indgang til styrelsen og har den strategiske og overordnede kontakt med kunderne. Center for Udlejning har overblikket over alle forhold vedrørende kunden og koordinerer alt fra projekter til spørgsmål om energiforbrug på tværs af styrelsen. Som en vigtig brik i at sikre en effektiv og sikker administration har centeret ligeledes fokus på digitalisering af bl.a. udlejning, huslejebetaling og tværgående kommunikation vedrørende kunderne.

Samtidig varetager Center for Udlejning Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje. Det indebærer blandt andet køb og salg af ejendomme, udlejning af ledige ejendomme, forhandling af kontrakter og administration af privatejede kontor- og arkivlejemål, samt lokaliserings- og porteføljestrategi.

Enheden beskæftiger sig desuden med udvikling af campusmiljøer, helhedsplaner, rådgivning om effektive læringsrum og kontorrum.

Hovedopgaver

 • Overordnet, strategisk kundekontakt og rådgivning
 • Overblik og koordinering af projekter for kunden på tværs af organisationen
 • Behovsafdækning og løsningsafklaring ved kundernes ønsker til nye lokaler
 • Kundestrategi og kundetilfredshedsundersøgelse
 • Campusudvikling og helhedsplaner
 • Rådgivning om læringsrum og kontorrum
 • Køb og salg af statsejendomme, samt administration af privatejede lejemål
 • Porteføljestyring og -strategi
 • Erhvervslejeret og ejendomsret
 • Ejendomsadministration / fakturering
 • Validering af ejendomsoplysninger

Skanderborg/København

Centret har medarbejdere placeret både i København og Skanderborg, der i samarbejde løser centrets arbejdsopgaver. I forhold til de enkelte kunder er der fokus på, at opgaverne løses så geografisk tæt på kunden som muligt.