Center for Byggeri

I Center for Byggeri er Bygningsstyrelsens kompetencer indenfor nybyggeri, kvalitetssikring af byggeprojekteringsmateriale og udbud samlet for at sikre en stærk bygherrefunktion. Centeret har fokus på at tilbyde kunderne omkostningseffektive løsninger, der skal gennemføres til aftalt tid, kvalitet og økonomi.

Det sker blandt andet gennem et stærkt fokus på styrelsens specialiserede bygherrefunktioner, herunder risikomanagement, økonomisk controlling og kvalitetssikring af projektmaterialer, samt gennem en udbudspolitik, der baserer sig på en vurdering af hvert enkelt projekts kompleksitet og beslutning om det konkrete styringsmodel. Ligeledes har centeret fokus på at sikre transparens overfor kunderne i forhold til især byggeprojekters økonomi, samt på at sikre kunderne en positiv oplevelse ved overdragelse og drift af den nye bygning.

Hovedopgaver

  • Nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg
  • Nybyggeri, ombygning, projekter som følge af geografisk flytning mv., vedligeholdelsesprojekter, laboratorierenoveringer mv.
  • Rådgivning om udbud og aftaleret, især vedrørende rådgiver- og entrepriseaftaler samt OPP-aftaler
  • Kvalitetssikring af projektmaterialet
  • Bygningsstyrelsens indkøbs- og udbudspolitik
  • Programtests af tekniske installationer Digitalisering af byggeriet
  • Offentligt-Privat Partnerskab (OPP)
  • Kunst i byggeriet
  • Juridisk bistand til udstedelse og fortolkning af regler under Lov om Offentlig Byggevirksomhed
  • Forsikring.

Skanderborg/København

Centret har medarbejdere placeret både i København og Skanderborg, der i samarbejde løser centrets arbejdsopgaver. I forhold til de enkelte kunder er der fokus på, at opgaverne løses så geografisk tæt på kunden som muligt.