Stab

Stab sikrer sammenhæng på tværs og understøtter ledelsen i styrelsen på en række områder. Stab består af de tre teams HR, Presse og Kommunikation samt Direktionssekretariatet.

HR varetager organisatoriske og ledelsesmæssige forhold i relation til rekruttering, kompetenceudvikling, ansættelsesforhold, løn, arbejdsmiljø og trivsel og bistår med fælles ledelsesudvikling. Derudover varetager HR opgaver med BYGSTs egen aktivitetsbaserede arbejdsplads og sikkerhedsgodkendelser.

Presse og Kommunikation håndterer styrelsens kommunikation og presse eksternt og internt.

Direktionssekretariatet varetager direktions- og departementsbetjening og bistår med at kvalitetssikre de skriftlige produkter fra Bygningsstyrelsens centre, ligesom sager af politisk interesse er forankret mellem departementet og Stab. Stab har samtidig til opgave at sikre sammenhæng mellem projekter i styrelsen, og være forankring for strategiske projekter.

Stab er desuden ansvarlig for styrelsens internationale samarbejde i fx PuRE-Net og Nordisk Komité for Statsbyggeri.

Hovedopgaver

  • Departements- og direktionsbetjening
  • Forretningsudvikling og digitalisering
  • HR (rekruttering, løn, lederudvikling, medarbejderudvikling mv.)
  • Organisationsudvikling
  • Kommunikation og presse
  • Internationalt samarbejde

Skanderborg/København

Centret har medarbejdere placeret både i København og Skanderborg, der i samarbejde løser centrets arbejdsopgaver.