Center for Facility Management

I Center for Facility Management er styrelsens kompetencer indenfor hard og soft facility management (FM) samlet, inklusive Bygningsstyrelsens store viden om bygningsdrift og – vedligehold. Dette skal sikre sammenhæng i styrelsens levering af arbejdspladser til de statslige institutioner og af fysiske rammer til universiteterne. Centeret arbejder samtidig for at sikre høj brugertilfredshed, en forsvarlig forvaltning af statens ejendomme og for at høste de gevinster, der er for kunder og styrelse.

Centeret har også ansvar for at implementere statens facility management i tre bølger. . Centeret arbejder blandt andet med at skabe en organisering og systemunderstøttelse af hard og soft FM, så kunderne har ét sted at henvende sig. Derudover udarbejdes en strategi for blandt andet vedligehold af porteføljen, bygningssyn, overdragelse og 1 + 5-års eftersyn, samt en udbudspolitik med brug af rammeaftaler også for entrepriser.

Hovedopgaver

  • Gennemføre EU-udbud af tre bølger af statens FM
  • Sikre effektive og stabile kvalitetsleverancer via serviceleverandøren, systemunderstøttelse mv.
  • Løbende ejendomsvedligehold og drift af tekniske basisinstallationer mv.
  • Kontraktholder på udliciterede serviceydelser indenfor statens FM og ejendomsvedligehold
  • Bygningssyn samt 1- og 5- års eftersyn
  • Asset management.

Statens Facility Management

Læs mere om arbejdet med udrulningen af Statens Facility Management

Gå til facility management

Skanderborg/København

Centret har medarbejdere placeret både i København og Skanderborg, der i samarbejde løser centrets arbejdsopgaver. I forhold til de enkelte kunder er der fokus på, at opgaverne løses så geografisk tæt på kunden som muligt.

Den administrative del af soft FM sidder i København. Bygningsstyrelsen har lokale FM-ansvarlige i hele landet, der er tilknyttet specifikke kunder, som de vil have deres dagligdag hos.