Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Bygningsstyrelsen

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Bygningsstyrelsen mindst én gang om året skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne for perioden 17. december 2021 - 14. december 2022 fremgår nedenfor.

Modtagne indberetninger: 2

Indberetninger, der er/bliver realitetsbehandlet: 2

Afviste indberetninger: 0

Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse: 1

Tema for indberetningerne er habilitet og tilsidesættelse af de udbudsretlige principper samt potentielt strafbare forhold.