Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Bygningsstyrelsen

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Bygningsstyrelsen mindst én gang om året skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne for perioden 15. december 2022 - 31. december 2023 fremgår nedenfor.

Modtagne indberetninger: 0

Indberetninger, der er/bliver realitetsbehandlet: 0

Afviste indberetninger: 0

Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse: 0