7. Vi opretholder værdien af statens aktiver gennem planlagt vedligehold

Mænd på stillads

Med et systematisk og forebyggende vedligehold, bliver vinduerne malet, når de trænger, hvorved deres levetid forlænges markant. Det er et simpelt og grundlæggende mantra i Bygningsstyrelsens tilgang til vedligehold. Derimod vil et akut og genoprettende vedligehold indebære en hyppigere udskiftning af bygningsdele og materialer og vil derved medføre et højere CO2-udslip. Derfor arbejder Bygningsstyrelsen med vedligehold ved at tænke fremad.

Systematisk bygningssyn

For bl.a. at understøtte en bæredygtig tilgang til planlagt vedligehold arbejder Bygningsstyrelsen med et systematisk bygningssyn, der kan danne grundlag for prioriteringen af Bygningsstyrelsens vedligeholdsmidler. På den måde får Bygningsstyrelsen i en fast kadence vurderet vedligeholdsbehovet på alle styrelsens ejendomme. På baggrund af det systematiske bygningssyn prioriteres vedligeholdsmidlerne i henhold til styrelsens langsigtede strategi om et forbyggende vedligehold.

Bæredygtigt vedligehold

Samtidigt er der potentiale for i endnu højere grad at inddrage de enkelte bygningsdeles levetidsomkostninger og klimamæssige konsekvenser, når vedligeholdsopgaver prioriteres og planlægges. Her arbejder Bygningsstyrelsen allerede med at inddrage energioptimeringsopgaver i forbindelse med vedligeholdsarbejder, sådan at man slår to fluer med ét smæk, når man først er i gang med at vedligeholde en ejendom.