IKT i Bygningsstyrelsen

I Bygningsstyrelsen udarbejdes IKT-specifikationer i et samarbejde mellem projektledere, kvalitetssikringsteam og driftsorganisation til hvert projekt – før rådgiver- eller totalentrepriseudbud. En af fordelene er, at rådgiver eller totalentreprenør kender og kan prissætte de forventede digitale leverancer og processer.

Nye retningslinjer for anvendelsen af IKT-værktøjer hos Bygningsstyrelsen

Nye retningslinjer for anvendelsen af IKT-værktøjer (læs: projektweb, system for dialog i udførslen, system for digital aflevering og udbudsweb) betyder, at alle byggeprojekter hos Bygningsstyrelsen som udgangspunkt skal anvende de IKT-værktøjer, som Bygningsstyrelsen stiller til rådighed.

Læs mere om retningslinjerne

Bygningsstyrelsen har gode erfaringer med dialog, hvor kravene til IKT gennemgås før projekteringen går i gang. Det giver os mulighed for at drøfte bl.a. generel proces, proces for bygherregranskning, særlige opmærksomhedspunkter, organisering, kompetencer, brug af standarder, digital aflevering osv. Konkret gøres dette på et opstartsmøde med rådgiver, hvor IKT-specifikationerne gennemgås punkt for punkt.

Det er vigtigt at afstemme formålet med disse møder – i Bygningsstyrelsen lægger vi vægt på transparens og det fælles mål. Bygningsstyrelsen er mere interesseret i at kende udfordringerne ved de krav, vi stiller, up front, end at det kommer til syne i faseafleveringer. Disse udfordringer bliver ofte drøftet på opstartsmøderne.

Fagområdet IKT er forankret i Bygningsstyrelsens kvalitetssikringsteam (KS-team) og er derfor en naturlig del af den KS, der udføres undervejs i projektet. Dette giver Bygningsstyrelsen mulighed for at følge op på de krav til formater, klassifikation, standarder m.m., der stilles i IKT-specifikationerne, og samtidigt anvende og følge op på tværfaglig projektgranskning ved hjælp af blandt andet konsistens- og kollisionskontroller.

Ovenfor ses et procesdiagram på et projekt udbudt i totalrådgivning og efterfølgende hovedentreprise, der giver indblik i Bygningsstyrelsens indsatser vedr. IKT. Bygningsstyrelsen udvikler og reviderer jævnligt IKT-specifikationerne, og du vil her på siden kunne følge med i nyeste versioner og erfaringer. På siden 'Vejledning til IKT-ydelser og implementering' finder du gode råd til at stille krav til ydelserne vedrørende IKT.