Retningslinjer for anvendelsen af IKT-værktøjer

Nye retningslinjer i Bygningsstyrelsen betyder, at alle byggeprojekter som udgangspunkt skal anvende de IKT-værktøjer, som Bygningsstyrelsen stiller til rådighed.

Retningslinjerne er gældende for følgende IKT-værktøjer:

  • Udbudsweb (Byggeweb Udbud)
  • Projektweb (Byggeweb Projekt)
  • System for dialog i udførelse (Byggeweb Connex)
  • System for digital aflevering (Byggeweb Digital Aflevering).

I det omfang hvor der anvendes andre IKT-værktøjer, vil data i systemerne ejes af anden part. Dette kan give udfordringer eksempelvis ved voldgifts- eller konkurssager, hvor Bygningsstyrelsen kan risikere begrænset eller ingen adgang til data om byggeprojekterne.

De nye retningslinjer skal være med til at sikre, at Bygningsstyrelsen ikke har projekter på adskillige forskellige platforme, hvor data ejes af enten kunder eller eksterne leverandører.

Mathias Løvhøj, IKT-projektleder i Center for Byggeri

Omfang

Retningslinjerne gælder for alle projekter hos Bygningsstyrelsen, og trådte i kraft d. 3 februar 2021. Retningslinjerne skal være med til at sikre, at der ikke gives tilladelse til at anvende andre systemer til f.eks. håndtering af dialog i udførslen eller til, at der anvendes flere IKT-værktøjer for samme sag, parallelt med de IKT-værktøjer som stilles til rådighed af Bygningsstyrelsen.

Hvor står det i aftalen?

Kravet om at anvende de IKT-værktøjer, som Bygningsstyrelsen stiller til rådighed, fremgår af de projektspecifikke IKT-specifikationer.

Hvis du oplever byggeprojekter, hvor der anvendes andre IKT-værktøjer end dem, som fremgår af den projektspecifikke IKT-specifikation, bedes du rette henvendelse til Bygningsstyrelsens IKT-projektleder .