Digital aflevering til drift

I Bygningsstyrelsen afleverer vi vores mange byggeprojekter til intern og/eller ekstern driftsorganisation. Digital aflevering handler om at afstemme, indsamle og overdrage relevant information til den efterfølgende drift og vedligehold.

Ved planlægning og overdragelse skal Bygningsstyrelsen tage hensyn til driftsorganisationens behov samt bygningens kompleksitet. Grundlæggende sikrer Bygningsstyrelsen dette ved, at rådgivere eller totalentreprenører leverer ydelserne vedrørende idriftsættelse og drift i henhold til YBL18, hvor emnet netop skal håndteres hele vejen igennem byggeprojektet og allerede fra de tidligste faser. Ydelserne suppleres med interne ressourcer, der gransker projektmaterialet med hensyn til drift, afstemmer behov med intern og ekstern driftsorganisation, sikrer systemunderstøttelse af den digitale aflevering, gransker digital aflevering og evaluerer på det efterfølgende vedligehold af data.

I sagens natur betyder det, at Bygningsstyrelsen samarbejder med rigtig mange interessenter med hver deres kompetenceniveauer, behov, arbejdsprocesser og værktøjer.

På baggrund af ovenstående vil vi her på siden løbende dele erfaringer samt henvise til relevante værktøjer og publikationer.

Når Bygningsstyrelsen sammen med driftsorganisationen stiller krav, har det vist sig værdifuldt at tage udgangspunkt i vedligeholdelsesaktiviteter. Med fokus på vedligeholdelsesaktiviteterne kan vi udvælge de relaterede bygningsdele, der kræver drift, og stille krav til de nødvendige data. Molio har udgivet en publikation, der netop kan anvendes som værktøj til den proces.

10 gode råd til digital aflevering

  1. Acceptér, at driftsorganisationers behov udvikler sig undervejs i byggeprojektet i takt med digitaliseringen af arbejdsprocesser – stil krav, der kan rumme udvikling, og følg op.
  2. Tag udgangspunkt i (vedligeholdelses-)aktiviteter.
  3. Skab sammenhæng mellem vedligeholdelsesaktiviteter, bygningsdele, dokumentation og data.
  4. Brug åbne formater og standarder. Data genereret i og dikteret af et IT-system kan sjældent overføres og vedligeholdes med succes.
  5. Bliv enige om standarder, systematik og åbne formater i både bygherre- og driftsherreorganisationen.  
  6. Skab ensartet og genkendelig digital aflevering trods mange interessenter.
  7. Metoder og formater skal kunne skaleres i forhold til projekternes størrelse og kompleksitet samt driftsorganisationens modenhed og kompetenceniveau.
  8. Tænk på, at rådgivere og entreprenører skal kunne prissætte ydelser vedrørende digital aflevering – vær i aftalerne konkret i omfanget af data og dokumentation samt afleveringsmetoder.
  9. Målret krav til entreprenører – brug fx bygningsdelsbeskrivelsernes afsnit vedrørende drift og vedligehold.
  10. Gør det ”nemt” at vedligeholde data og fokusér på at anvende data som grundlag for erfaringsopsamling.