IKT-ledelse

IKT-ledelsen skal tilrettelægge og koordinere det digitale samarbejde.

IKT-ledelsen kan varetages internt af bygherre eller en anden part i byggeprojektet. Oftest leveres IKT-ledelse af en totalrådgiver eller en totalentreprenør.

Det er vigtigt, at bygherre sætter rammerne for IKT-ledelsen ved at stille krav til indholdet og anvendelsen af IKT-specifikationer og -manualer.

Ligesom YBL18, pkt. 2.2 foreskriver, mener vi i Bygningsstyrelsen, at IKT-ledelse skal være en integreret del af projekteringsledelse, hvor IKT-ledelsen bl.a. skal

 • bistå projekteringslederen i forbindelse med dennes kvalitetssikring
 • deltage i projekteringsmøder
 • etablere og lede projektets IKT-organisation
 • referere fra øvrige nødvendige møder om IKT-samarbejdet på projektet.

God IKT-ledelse og succesfuld implementering af IKT kræver generelt, at IKT ikke blot er et fagområde for specialister, men derimod en naturlig og integreret del af byggeprojektet og dets organisation.

I Bygningsstyrelsen køber vi, via YBL18, ydelsen IKT-ledelse af totalrådgiver eller totalentreprenør. Bygningsstyrelsen supplerer med to interne IKT-koordinatorer, der stiller kravene i form af IKT-specifikationer, samt følger op som en del Bygningsstyrelsens KS-team.

Bygningsstyrelsens interne koordinering indebærer:

 • At afstemme behov og krav med intern og ekstern driftsorganisation. Se mere om det på siden vedrørende digital aflevering.
 • At supportere projektledere med hensyn til IKT.
 • At afstemme og udvikle interne procedurer vedrørende anvendelse af projektgenereret data.
 • Intern kvalitetssikring i form af
  • Tværfaglig KS ved hjælp af konsistens- og kollisionskontrol af bygningsmodeller
  • KS for anvendelse af aftalte standarder og formater
  • KS af sammenhængen mellem bygningsmodeller, tegninger, tilbudslister og beskrivelser.
 • Opsætning og udvikling for anvendelse af projektweb og platform til digital aflevering.
 • Tværgående dialog på projekter, som danner grundlag for den generelle håndtering af IKT i Bygningsstyrelsen.
 • Udvikling af interne kompetencer vedrørende IKT.

Gode råd til implementering af IKT(-ledelse)

 • Bygningsmodeller kan fx anvendes som visualisering af byggeprojektet, til produktion af tegninger, og på byggeprojektets møder til at understøtte dialog.
 • Projektweb og de indbyggede "viewer" kan supplere de mange printede tegninger og dokumenter.
 • Den tværgående kvalitetssikring af projektmaterialet indeholder kollisionskontroller af bygningsmodeller – brug dem fx i tværgående afklaringer, dialog vedrørende bygbarhed og koordinering mellem fagdiscipliner som arkitekt og ingeniør.
 • I udførelsen kan bygningsmodeller bidrage til transparens i planlægning, fremdrift og økonomi.
 • Fagtilsynets eftersyn kan suppleres med systemer til håndtering af fejl og mangler, der kan vise og monitorere fejl og mangler for hver entreprise.
 • Forstå og tag udgangspunkt i driftsorganisationernes vedligeholdelsesaktiviteter og sørg for, at disse er grundlag for aflevering af relevante informationer til drift og vedligehold.