Risikoworkshops

Risikoworkshops spiller en central rolle i Bygningsstyrelsen.

På risikoworkshops samles projektets parter for at kortlægge og drøfte projektets risici. Både eksterne parter samt repræsentanter fra styrelsens interne ressourcer – det være såvel konsulenter og rådgivere, som kunderådgiver, kontraktjurist og KS-team.

I dette forum identificeres alle væsentlige tids-, kvalitetsmæssige og økonomiske risici. Hver risiko behandles for sig, hvorved sandsynlighed anslås og mulig økonomisk konsekvens estimeres. Endvidere drøftes mulig håndtering af risici.

Risikoworkshops understøtter vidensdeling mellem projektets parter, samt en fælles forståelse af projektet. Workshops afholdes ved faseskift eller ved større ændringer i projektet. Omfanget af risikoworkshops afhænger af projektets størrelse, kompleksitet og politiske bevågenhed.

Arbejdet udmøntes i en risikorapport, der angiver projektets samlede risikoprofil. Målet er at arbejde konsistent for at minimere de samlede byggeudgifter. Risikorapporten anvendes til at kvalificere afsætning af reserver. Driftsudgifter og samfundsøkonomi indgår således ikke direkte i risikoanalysen.